• Training Life Cycle Costing

1-daagse training Life Cycle Costing en Total Cost of Ownership

Life Cycle Costing (LCC) is een methodiek om op basis van kosten, de optimale levensduur van een fysieke asset , de functievervuller, gedurende de gehele levenscyclus te bepalen. Hierbij wordt rekening gehouden met de investeringskosten, de beheer-, gebruiks- en onderhoudskosten, de gemonetariseerde maatschappelijke kosten als gevolg van falen (storingen) van een fysieke asset en tenslotte de ‘sloopkosten’.

Beoogd effect

Asset Life Cycle Management helpt de asset eigenaar in het realiseren van een zo optimaal mogelijke kosteneffectiviteit gedurende de gehele levenscyclus van het object, en de daaraan gerelateerde fysieke assets. Concreet betekent dit het realiseren van een optimale balans tussen kosten, prestaties en risico’s door het maken van bewuste keuzes ten aanzien van deze variabelen.

Wanneer er aan de ‘kostenknop’ als variabele gedraaid wordt dan heeft dit direct invloed op zowel de risico’s als de prestaties van de fysieke assets. Dit besef van afhankelijkheid is de basis voor assetmanagement.Het gaat bij assetmanagement om het vinden van de juiste balans. Aan iedere outputwens is een kostenplaatje gekoppeld en een risicopakket waar bewust mee moet worden omgegaan.

In dit proces vervult de asset life cycle costing methodiek een voorname rol.
De output van het assetmanagement proces is omschreven als ‘de realisatie van een zo hoog mogelijke kosteneffectiviteit gedurende de levenscyclus van de fysieke assets’.

Argumenten

De belangrijkste argumenten voor toepassing van de asset life cycle costing methodiek zijn het kunnen:

 • opstellen van een krachtige business case

 • bepalen van de levensduurkosten

 • onderbouwen van voorgenomen kapitaalsinvesteringen

 • bepalen van de optimale levensduur

 • vergelijken van verschillende varianten met verschillende levensduren

 • vergelijken van modificatiescenario’s van bestaande fysieke assets

 • bepalen van de totale kosten van de fysieke assets, gedurende de gehele asset life cycle

 • kunnen opbouwen van verbeterde inzichten en begrip van alle kosten in de levensduur van een object

 • bijdragen aan een continue verbetering van de assetmanagement organisatie

Bestemd voor

De training is gericht op asset eigenaren, asset-, operations-, project- en tendermanagers, reliability- en maintenance engineers en financieel managers.

Onze trainers

De training wordt gegeven door ervaren senior consultants, die een brede kennis en ervaring hebben opgebouwd binnen verschillende marktsegmenten. Senior consultants die onder andere ook bij de Nederlandse Vereniging van Doelmatig Onderhoud (NVDO) verschillende trainingen op het gebied van assetmanagement geven.

Traduco als center of expertise

Traduco is een onafhankelijke adviesorganisatie, deskundig op het gebied van definiëren, invoeren en borgen van assetmanagement binnen de gehele organisatie. Opdrachtgevers worden op een pragmatische wijze door ervaren Traduco consultants ondersteund in het gehele proces van kennisopbouw, toepassing en borging van assetmanagement.

Trainingsprogramma

Tijdens de praktische 1-daagse training worden de volgende onderwerpen behandeld:

 • Wat is het verschil tussen beide modellen

 • Hoe geeft het TCoO model inzicht in de directe en indirecte kosten van een proces of product

 • Hoe wordt een LCC berekening, dan wel TCoO berekening opgezet

 • Praktische oefening om zelf een berekening van een fysieke asset te maken

 • Hoe wordt omgegaan met de ‘tijdwaarde’ van geld? Waarbij begrippen als Netto Contante Waarden, terugverdien moment en Annual Equivalent Cost aan de orde komen

 • Opzet van een business case, waarbij een handig format wordt meegegeven

Informatie

• HBO/HBO+ niveau gewenst
• Praktijkgerichte training, geen zelfstudie vereist
• Minimaal 5 en maximaal 10 deelnemers
• Voor deze incompany training stellen wij graag voor u een vrijblijvende offerte op
• Deelnemers ontvangen cursusmateriaal en certificaat van deelname

Datum

In afstemming met de opdrachtgever

Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het kantoor van Traduco via 072-572 65 25 of via info@traduco.nl.

Op onze LinkedIn- en Twitterbedrijfsprofielen worden regelmatig updates geplaatst.
 Wilt u automatisch op de hoogte blijven over nieuws over Asset Management, ons bedrijf, vacatures, blogs, klantcases en onze oplossingen voor u?

Volg ons op LinkedIn
Volg ons op Twitter

ACTUEEL

Efficiënter werkstroombeheer

,
Zoals al eerder door ons geschreven in het artikel ‘Coaching bij Asset Management processen’, gaan wij in dit artikel verder in op het coachingstraject dat wij bij een van onze klanten voerden. Dit keer bij het bewerkstelligen van een efficiëntere…

Gatekeeping van notificaties in een onderhoudsbeheersysteem (OBS)

,
In dit artikel gaan wij verder in op het coachingstraject dat wij bij een van onze klanten voerden bij de gatekeeping van notificaties in een onderhoudbeheersysteem (OBS). Notificaties zijn meldingen/aanvragen die door bevoegden in een OBS aan…

Afronding leergang Asset Management bij Hutchison Ports ECT Rotterdam

,
Op donderdag 28 november jongstleden vond de afsluiting van de leergang Asset Management plaats. Het programma van deze terugkomdag bestond o.a. uit een bedrijfspresentatie en rondleiding bij het gastbedrijf, een terugblik op de leergang, de…

Wilt u per mail op de hoogte worden gehouden
van de ontwikkelingen bij Traduco?

Vul dan hier uw gegevens in.

Dit contactformulier is gedeactiveerd omdat u weigerde de Google reCAPTCHA-service te accepteren die nodig is om alle berichten die door het formulier worden verzonden, te valideren.

AGENDA

Wij organiseren regelmatig interessante workshops, trainingen, cursussen en informatiedagen.