• AMprover®

Risicomanagement software AMprover®

De risicomanagement software AMprover® ondersteunt op een efficiënte manier het Asset Management proces. Op een snelle en adequate wijze wordt inzicht verkregen welke scenario’s kunnen worden gehanteerd om risico’s verantwoord en kosteneffectief te beheersen!

Onder kosteneffectiviteit wordt verstaan: de verhouding van het resultaat, de asset effectiviteit, en kosten van de assets, de asset efficiëntie over de technische levensduur van de asset(s).

Bij asset effectiviteit wordt gestuurd op de indicatoren betrouwbaarheid, beschikbaarheid, benuttingsgraad, prestatie-, kwaliteit- en duurzaamheid.

Bij asset efficiëntie wordt gestuurd op de indicatoren efficiëntie en kosten.

FUNCTIONALITEITEN AMPROVER®

Risicoanalyse / FMECA / RCM

Klik om hier uw eigen tekst toe te voegen

De AMprover oplossing

Klik om hier uw eigen tekst toe te voegen

Onderhoudsprogramma

Klik om hier uw eigen tekst toe te voegen

De AMprover oplossing

Klik om hier uw eigen tekst toe te voegen

Reservedelen

Klik om hier uw eigen tekst toe te voegen

De AMprover oplossing

Klik om hier uw eigen tekst toe te voegen

RBD / RAMS analyse

Klik om hier uw eigen tekst toe te voegen

De AMprover oplossing

Klik om hier uw eigen tekst toe te voegen

Rapportages

Klik om hier uw eigen tekst toe te voegen

De AMprover oplossing

Klik om hier uw eigen tekst toe te voegen

Optimalisatie / Business Cases

Klik om hier uw eigen tekst toe te voegen

De AMprover oplossing

Klik om hier uw eigen tekst toe te voegen

HAZOP analyse

Klik om hier uw eigen tekst toe te voegen

De AMprover oplossing

Klik om hier uw eigen tekst toe te voegen

Life Cycle Costing

Klik om hier uw eigen tekst toe te voegen

De AMprover oplossing

Klik om hier uw eigen tekst toe te voegen

Meerjarenonderhoudsplan (MJOP)

Klik om hier uw eigen tekst toe te voegen

De AMprover oplossing

Klik om hier uw eigen tekst toe te voegen

AMprover® 4.0

Inmiddels is AMprover® 4.0 in de lucht.

Met AMprover® 4.0 is het als vanouds mogelijk om goede business cases op basis van risico’s te ontwikkelen, werkpakketten op te stellen, life cycle costing berekeningen uit te voeren maar vooral een tactical knowledge base op te bouwen van uw assets.

Windows Metro
Amprover® 4.0 is gebaseerd op de Windows metro indeling, welke aansluit bij de moderne werkwijze van applicaties. Middels tiles worden applicaties aangestuurd en wordt informatie teruggekoppeld.

In onderstaande afbeelding ziet u het startscherm van AMprover® 4.0: