• AMprover®

AMprover® dé tool voor reliability verbetering

Een effectieve en efficiënte werking van de assets en zodoende maximale uptime bereiken is de belangrijkste missie voor de maintenance manager en/of de reliability engineer. Met goed inzicht in mogelijk falen en wat de gevolgen hiervan zijn, kunnen we gericht problemen identificeren en aanpakken voordat ze grote problemen worden. AMprover helpt om voor iedere asset of installatie te bepalen wat de meest kritische elementen en de belangrijkste faalmechanismen zijn. En AMprover helpt om keuzes te maken, de effecten door te berekenen en te vertalen in euro’s.

AMprover

Een op data gebaseerde aanpak van onderhoud helpt om waarde te creëren. Op basis van asset data, onderhoudsgegevens en andere bronnen kunnen de prestaties van de installaties worden geoptimaliseerd en kan ongeplande downtime worden voorkomen. Door nauwe samenwerking met de operationele en onderhoudsteams worden de oorzaken van storingen geïdentificeerd en aangepakt en strategieën voor continue verbetering ontwikkeld en geïmplementeerd.

AMprover is een gebruiksvriendelijke, webbased software tool die een tactical knowledge base opbouwt voor de assets. Op basis hiervan kan voor iedere asset of installatie worden bepaald wat de meest kritische elementen zijn. En ook kunnen de belangrijkste faalmechanismen worden geïdentificeerd. Ook is het mogelijk om werkpakketten op te laden naar het EAM systeem.

AMprover – het antwoord op belangrijke vraagstukken

Met behulp van AMprover kunnen belangrijke vraagstukken worden beantwoord, zoals:

 • Wanneer kies je voor preventief of juist correctief onderhoud?
 • Loont het om in te zetten op predictive maintenance?
 • Hoe verdeel je je onderhoudsbudget?
 • Welke risico’s zijn aanvaardbaar en welke niet?
 • Wat is de optimale levensduur en bijbehorende kosten van de installatie?
 • Welke aanpassingen dragen bij aan verduurzaming/het verminderen van CO2-uitstoot?

AMprover is opgezet om het asset management proces binnen een organisatie te ondersteunen:

 • met de RAMS-module; (RA, SIL en PFD berekening)
 • de risicomodule; (FMECA/RCM, HAZOP, duurzaamheid)
 • een levenscycluskostenmodule (LCC); (budgetten + optimale levensduur)
 • een clustermodule voor het opzetten van werkpakketten; (+ export naar EAM-systemen)
 • een langetermijnplanningsmodule (budgetten optimaliseren)

De risicomodule kan worden gebruikt om risicoanalyses uit te voeren;

 • het ondersteunt
  • FMECA/RCM-analyses
  • hazard analyses
  • duurzaamheidsanalyses
 • het vertaalt risico’s naar financiële waarden
 • het kan de beste maatregelen optimaliseren, wat leidt tot de beste waarde binnen asset management

 • de LCC-module kan worden gebruikt om LCC-berekeningen uit te voeren
 • het kan rekenen vanuit het risico en in een later stadium ook de RAMS-modules
  • budgetten door de jaren heen
  • optimale levensduur van (sets) assets en/of componenten
  • top x risico’s etc.

Kortom:

 • AMprover draagt bij aan een effectieve en efficiente werking van de assets/de installatie, zodat risico’s op downtime, kwaliteitsverlies en onnodige uitstoot worden geminimaliseerd en de uptime wordt gemaximaliseerd;
 • AMprover is een gebruiksvriendelijke software tool die helpt om het juiste evenwicht tussen preventief en correctief onderhoud vast te stellen voor iedere asset of installatie;
 • AMprover helpt om keuzes te maken, de effecten door te berekenen en te vertalen in euro’s;
 • AMprover laat de gebruiker focus aanbrengen in een waarde risico analyse en helpt om te bepalen waar de meeste waarde ligt;
 • AMprover is dé tool om grip te krijgen op de reliability.