• AMprover®

Risicoanalyse software AMprover®

De risicoanalyse software AMprover® ondersteunt op een efficiënte manier het risicomanagement proces. Op een snelle en adequate wijze wordt inzicht verkregen in welke risicobeheersende maatregelen er getroffen kunnen worden om risico’s verantwoord en kosteneffectief te beheersen!

Onder kosteneffectiviteit wordt verstaan: de verhouding van het resultaat, de asset effectiviteit, en kosten van de assets, de asset efficiëntie over de technische levensduur van de asset(s).

Bij asset effectiviteit wordt gestuurd op de indicatoren betrouwbaarheid, beschikbaarheid, benuttingsgraad, prestatie-, kwaliteit- en milieubelasting.

Bij asset efficiëntie wordt gestuurd op de indicatoren efficiëntie en kosten.

AMprover® 4.0

Traduco werkt momenteel aan de volgende versie: AMprover® 4.0.

Met AMprover® 4.0 is het als vanouds mogelijk om goede business cases op basis van risico’s te ontwikkelen, werkpakketten op te stellen, life cycle costing berekeningen uit te voeren maar vooral een tactical knowledge base op te bouwen van uw assets.

Windows Metro
Amprover® 4.0 is gebaseerd op de Windows metro indeling, welke aansluit bij de moderne werkwijze van applicaties. Middels tiles worden applicaties aangestuurd en wordt informatie teruggekoppeld.

In onderstaande afbeelding ziet u het startscherm van AMprover® 4.0:

Gebruiksvriendelijk
Veel aandacht is geschonken aan de gebruiksvriendelijkheid. Velden, die alleen voor speciale doeleinden nodig zijn, zijn op speciaal hiervoor benodigde functionaliteitstabs geplaatst. Hierdoor zijn schermen overzichtelijker geworden.

RAMS module
De RAMS module is verbeterd. Ook zal het in de verdere ontwikkeling van de RAMS module mogelijk worden om productiviteits en prestatiekentallen uit te rekenen.

Toewijzen van Significant Items
Een goede objectstructuur is van groot belang in de opbouw van de tactical knowledge base. De objectstructuur, die binnen de organisatie kan worden gekoppeld aan een eigen bibliotheek, waarbij de eigen ervaring van de assets steeds verder wordt uitgebouwd.

FUNCTIONALITEITEN AMPROVER®

Decomposities

Opbouw functionele en/of technische decompositie.

Risicoanalyse

Uitvoeren van diverse risicoanalyses (FMECA / RCM / RAMS / HAZOP) op functioneel en technisch niveau.

Clusteren werkpakketten

Definiëren en clusteren van onderhoudstaken, acties, modificaties, procedures en reservedelen.

Levensduurberekeningen

Bepalen van levensduurkosten (LCC) en budgetten.

Optimalisatie – Business cases

Doorrekenen verschillende scenario’s, wat zijn de meest kosteneffectieve maatregelen, waar zit besparingspotentieel.

Meerjaren (onderhouds)plannen (MJOP)

Welke keuzen dienen over de jaren heen te worden gemaakt voor het opstellen van meerjaren (onderhouds)plannen.

Rapportages

Onderhoudsconcepten, werkpakketten, levensduurkosten, reservedelen, et cetera.

KLANTEN AMPROVER®

CASES AMPROVER®

De risicoanalyse software kan binnen talrijke branches en voor verschillende doeleinden ingezet worden.
Lees in onderstaande cases welke oplossingen al geboden zijn met de inzet van AMprover®.

GEÏNTERESSEERD IN AMPROVER®?

Folder

In onze AMprover® folder kunt u alles nog eens rustig nalezen.

Demo

Indien u naar aanleiding van de informatie hierboven interesse heeft in AMprover®, dan kunt u bij ons een demo aanvragen.

De demo is gratis en vrijblijvend en geeft u een goed inzicht hoe deze tool van toegevoegde waarde kan zijn binnen uw bedrijfsvoering.

Wij stemmen een datum met u af en komen langs op uw locatie. De demo duurt ca. 1,5 uur. Wij lichten de meest gangbare functionaliteiten toe en beantwoorden uw vragen.

Pilot

Bent u naar aanleiding van de demo enthousiast geworden over de tool, dan kunnen wij u een pilot project aanbieden. Wij hechten veel waarde aan een goede uitvoering hiervan en vinden het daarom ook belangrijk om u gedegen te begeleiden binnen deze kennismaking in het werken met AMprover®.

Waar bestaat de pilot uit?
U kunt een keuze maken tussen het uitvoeren van een risicoanalyse op één van uw assets òf wij kunnen met behulp van AMprover® een business case uitwerken, waarmee u bijvoorbeeld een investeringsbeslissing kunt onderbouwen.

Op onze LinkedIn- en Twitterbedrijfsprofielen worden regelmatig updates geplaatst.
 Wilt u automatisch op de hoogte blijven over nieuws over Asset Management, ons bedrijf, vacatures, blogs, klantcases en onze oplossingen voor u?

Volg ons op LinkedIn
Volg ons op Twitter

ACTUEEL

Investeren of vervangen: Van onderbuikgevoel naar onderbouwing!

, ,
Investeren of vervangen? Steeds vaker komen Asset Managers voor investeringsvraagstukken te staan bij verouderende assets. Kan de levensduur nog verlengd worden of is het beter om toch te vervangen en wat zijn hierbij afwegingen? Gaat het…

Afronding leergang Asset Management bij Universiteit Twente

,
Op donderdag 29 november jongstleden vond de afsluiting van de leergang Asset Management plaats bij het bedrijf van één van de deelnemers: Universiteit Twente in Enschede. Het programma van deze ‘round up dag’ bestond o.a. uit een bedrijfspresentatie…

Even voorstellen: Lorenzo Rossi

, ,
Per 1 oktober jongstleden heeft Traduco er een nieuwe collega bij. Hieronder stelt hij zich nader voor: Mijn naam is Lorenzo Rossi en sinds 1 oktober 2018 ben ik in dienst getreden bij Traduco Asset Management als Asset Management Junior…

Wilt u per mail op de hoogte worden gehouden
van de ontwikkelingen bij Traduco?

Vul dan hier uw gegevens in.

AGENDA

Wij organiseren regelmatig interessante workshops, trainingen, cursussen en informatiedagen.