Risk & Reliability Optimization

,

Traduco ondersteunt één van Amerika’s grootste raffinagebedrijven met een unieke aanpak

De uitdagingen voor bedrijven in de olie- en gasindustrie zijn groter dan ooit. Mede door verduurzaming, lage olieprijzen, politieke invloeden en stijgende kosten bij de winning van aardolie staan de productiekosten onder druk. Productieverlies door stilstand loopt bij raffinaderijen en chemische plants al snel op tot meer dan 1 miljoen euro per dag. Dit maakt kosteneffectief beheer en onderhoud van de assets essentieel.

  • Waar moet een bedrijf als eerste geld in investeren?
  • Waar loopt men de grootste risico’s in termen van veiligheid, gezondheid, milieu en productieverlies?
  • Waar liggen de prioriteiten bij een onderhoudsstop?
  • Waar zitten de zwakke schakels binnen het productieproces?

Om deze vragen te beantwoorden zijn conventionele Asset Management methodieken als FMECA/RCM doeltreffend. Echter vergen deze vaak een lange doorlooptijd en veel van een organisatie, zowel financieel als van de personele capaciteit.

Sander Eekhof, Consultant van Traduco B.V. ondersteunt de klant van Traduco (Global Solutions) – een van de grootste onafhankelijke petroleum raffinaderijen en leveranciers van transportbrandstoffen, stookolie, petrochemische grondstoffen, smeermiddelen en andere aardolieproducten – in de Verenigde Staten met een unieke en nieuwe aanpak: Risk & Reliability Optimization. Een combinatie van risicobeoordeling en betrouwbaarheidsanalyses met behulp van de software tool AMprover®. Hiermee wordt in zeer korte tijd een gehele raffinaderij of (petro)chemische plant doorgelicht.