PRIVACY VERKLARING TRADUCO B.V
Traduco begrijpt dat u uw persoonlijke gegevens liever niet meer deelt dan nodig is. Traduco verzamelt uw persoonsgegevens daarom uitsluitend voor zover dit noodzakelijk is voor de uitvoering van onze werkzaamheden. Met deze Privacy verklaring willen wij u informeren over hoe Traduco in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming met uw persoonlijke gegevens omgaat. Hieronder leggen wij uit welke gegevens wij verzamelen en hoe wij deze gebruiken.


VERZAMELING, VERWERKING EN GEBRUIK VAN PERSOONSGEGEVENS

Er wordt voor een aantal doelen persoonsgegevens verzameld door Traduco. Deze worden hieronder toegelicht:

Werkzaamheden
Om met u te kunnen samen werken maakt Traduco gebruik van e-mail, telefoon en digitale documenten:

  • Voor het ontvangen en verzenden van e-mails maakt Traduco gebruik van de software van Microsoft. Om per e-mail met u te kunnen communiceren hebben wij minimaal uw naam en e-mailadres nodig. Indien u per e-mail contact opneemt met Traduco worden de gegevens die u meestuurt, zoals bijvoorbeeld uw naam, bedrijfsnaam en e-mailadres evenals uw IP-adres en mailserver opgeslagen op de mailserver. Uw e-mails worden voor onbepaalde tijd bewaard.
  • Digitale documenten opgeslagen door Traduco kunnen toegankelijk zijn voor andere medewerkers van Traduco. Omdat Traduco streeft naar een langdurige klantrelatie met haar klanten worden deze gegevens voor onbepaalde tijd bewaard. Kopieën van deze documenten kunnen eveneens gevonden worden op lokale gegevensdragers zoals computers en telefoons. Deze gegevensdragers zijn ieder beveiligd met een wachtwoord.
    Indien het wettelijk verplicht is worden de documenten fysiek in ons kantoor bewaard.

Administratie
Voor onze administratie maken wij gebruik van de software van Exact. Uw (zakelijke) adresgegevens, de contactpersonen, projectgegevens en financiële gegevens voor facturatie worden hierin bewaard en opgeslagen op servers. Het is wettelijk verplicht om de financiële gegevens minimaal zeven jaar te bewaren.

Nieuwsbrieven
Traduco stuurt via e-mail nieuwsbrieven. Deze nieuwsbrieven zijn enerzijds commercieel en anderzijds gericht op kennisdeling. Naast het aanmeldingsformulier op de website van Traduco kan u via de mail of andere formulieren gevraagd worden om u aan te melden voor de nieuwsbrief. Om de nieuwsbrief aan u te kunnen verzenden worden uw bedrijfsnaam, naam en e-mailadres verzameld. Deze gegevens worden vervolgens voor onbepaalde tijd opgeslagen in MailChimp. Wanneer u dat wenst kunt u zich direct uitschrijven via de link onderaan de nieuwsbrieven of door een mail te sturen aan info@traduco.nl.

Website
Om de website te verbeteren verzamelt gegevens Traduco gegevens. Dit gebeurt met Google Analytics. Deze gegevens zijn anoniem en zijn dus niet gebonden aan jouw persoonlijke gegevens. Denk hierbij aan informatie zoals de duur van uw website bezoek of de pagina’s die u veel bezoekt.
De gegevens die Analytics op de website verzameld zijn anoniem, dus niet verbonden aan een naam, bedrijf of e-mailadres. Deze anonieme gegevens worden voor onbepaalde tijd bewaard binnen Google Analytics.


PRIVACYRECHTEN

U heeft de volgende rechten:

Recht op inzage
U heeft het recht om ten alle tijden op te vragen welke persoonsgegevens door Traduco worden vastgelegd en bewaard.

Recht op aanpassing
Indien de van u gebruikte of bewaarde persoonsgegevens onjuist of gewijzigd zijn, zal Traduco deze op verzoek corrigeren.

Recht op verwijdering
Indien u aangeeft dat u niet langer wilt dat uw gegevens door Traduco worden bewaard, zullen uw gegevens (Met uitzondering van de gegevens die Traduco wettelijk verplicht is om te bewaren) uit onze systemen worden verwijderd.

Recht op overdracht
Mocht u willen overstappen naar een andere partij en daarvoor gegevens nodig hebben die door Traduco zijn opgeslagen. Dan kunt u bij ons een verzoek tot overdracht van uw gegevens naar een nieuwe partij indienen. Traduco zal nadat het verzoek is ontvangen de bij ons bekende gegevens aan de andere partij overdragen.

Recht op bezwaar
Wanneer u niet langer wilt dat Traduco uw gegevens gebruikt, kunt u hier bezwaar tegen aantekenen. Traduco zal dan niet langer uw persoonsgegevens verwerken, behalve wanneer dit wettelijk verplicht is.

Recht op het indienen van een klacht
Indien u vindt dat Traduco op onjuiste manier met uw gegevens omgaat verzoeken wij u om een klacht bij ons in te dienen via info@traduco.nl. U kunt er ook voor kiezen om een klacht in te dienen bij de Autoriteit persoonsgegevens. Op www.autoriteitpersoonsgegevens.nl vindt u hoe u een klacht kunt indienen.

Gebruik maken van bovenstaande rechten kan door contact op te nemen met Traduco via info@traduco.nl, onder toezending van een kopie id-bewijs waarbij de pasfoto en nummers onderaan het document, id-bewijsnummer en BSN onleesbaar zijn gemaakt. Het streven is om binnen een week te reageren. Na controle zullen we de kopie van uw id-bewijs verwijderen.


WIJZIGINGSCLAUSULE

Door bijvoorbeeld organisatie- of wetswijzigingen kan deze privacy verklaring gewijzigd worden. Op de website van Traduco kunt u de meest actuele versie vinden. Wij raden u daarom aan om de verklaring periodiek op deze website te raadplegen.


VRAGEN?

Neem gerust contact met ons op via onderstaande contactgegevens:
Traduco Asset Management
Johan de Wittstraat 2
3311 KJ Dordrecht

T. +31 (0)78 303 1650
E. info@traduco.nl

Postadres:
Bagijnhof 21
3311 KE Dordrecht