• Leergang Asset Management

Leergang Asset Management

De 7-daagse leergang Asset Management is vernieuwd, waarbij het cursusprogramma nog beter op uw praktijksituatie is aangesloten!

De leergang is onderdeel van de NVDO Maintenance Academy.

Toegevoegde waarde

Asset Management is een systeem, een middel dat bij invoering en borging binnen uw bedrijfsvoering een toegevoegde waarde geeft. Waarde dat zich manifesteert in gestroomlijnde bedrijfsprocessen, een juiste informatievoorziening, het voeren van optimale risicobeheersing, kosteneffectief onderhouden van de assets en heldere rollen en verantwoordelijkheden op elk beheersniveau binnen uw organisatie.

Toepassing van Asset Management biedt u de mogelijkheid op risico gebaseerd Beheer en Onderhoud scenario’s te ontwikkelen die bijdragen aan het verkrijgen van het juiste evenwicht tussen uw kapitaalsinvesteringen (kosten) en opbrengsten (baten), zoals bijvoorbeeld hogere beschikbaarheid en betrouwbaarheid, productiviteit en de mate van milieubelasting door de assets.

Kortom, hoe kan ervoor worden gezorgd dat uw assets het vereiste kosteneffectieve resultaat behalen tegen de meest gunstige kosten gedurende de gehele technische levensduur van de assets. In dit proces is het van belang dat de diverse stakeholders, die op enigerlei wijze een rol en verantwoordelijkheid in de gehele levenscyclus van uw asset hebben, integraal met elkaar samenwerken.

Leerdoelen

Na het volgen van de leergang is de cursist in staat om antwoord te geven op de volgende vragen:

 • Wat is Asset Management: gedachtengoed, de methodiek en principes?

 • Welke plaats en positie neemt Asset Management in binnen de organisatie?

 • Hoe wordt risicomanagement toegepast binnen de methodiek van Asset Management?

 • Hoe kunnen ontwerpbeslissingen onderbouwd worden op basis van een Life Cycle Cost benadering?

 • Hoe wordt wet- en regelgeving in het bedrijfsbeleid geborgd?

 • Hoe kunnen bedrijfsprocessen worden gestroomlijnd, systeemeffectiviteit worden verhoogd en totale kosten over de levensduur worden geoptimaliseerd?

 • Hoe bereik ik de optimale kosteneffectiviteit van de assets over de levensduur?

 • Hoe ontwikkel ik de meest doelmatige uitbestedingsstrategie, hoe voer ik regie over de markt?

 • Hoe worden mijn directie en ik zich bewust van de meerwaarde van Asset Management?

 • Hoe kan ik de methodiek en principes van Asset Management effectief binnen de keten van mijn organisatie uitdragen en communiceren?

 • Hoe kan ik bijdragen in het realiseren van een optimale samenwerking tussen alle partijen in de keten?

 • Hoe kan ik de normstandaard ISO 55000 als hulpmiddel toepassen in het realiseren van de bedrijfsdoelstellingen?

Het programma

Het 7-daagse programma bestaat uit drie theoriesessies van elk twee aaneengesloten dagen. Technisch bedrijfskundige onderwerpen worden afgewisseld met onderwerpen ter versterking van de sociale aspecten, die een belangrijke rol spelen bij de implementatie en borging van Asset Management binnen de organisatie.

De leergang is vanuit het “action learning” principe opgezet, de onderwezen theorie wordt met oefeningen en praktijkcases ondersteund. Resultaat van deze opdracht vormt aan het eind van de leergang een leidraad die kan fungeren voor invoering en borging van Asset Management binnen uw eigen bedrijf.

DAG 1 EN 2

 • inleiding, kader, principes en methodiek van Asset Management
 • datamanagement, gebruik van managementinformatiesystemen en het belang van een goede interface
 • case – wat is data en hoe interpreteer ik data
 • opbouw van objectstructuren en nut van historische data
 • case- hoe zijn huidige werkprocessen ingericht t.a.v. objectenstructuur, storingen en documentatie
 • theorie over functie-,/risicodenken, begrippen, terminologie en definities
 • case – ontwikkelen van een risicogebaseerd onderhoudsconcept

DAG 3 EN 4

 • inleiding en theorie RAMS systematiek – [R]eliability, [A]vailability, [M]aintainability, [S]afety
 • case – RAMS in de praktijk
 • verandermanagement – doelgericht kleinschalig veranderen
 • case – verandermanagement: het uitzetten van doelgericht kleinschalig verandertraject
 • proces, principes en methodiek van sturing op optimale sturing kosteneffectiviteit van de assets gedurende de levensduur
 • case – beoordelen op life cycle cost
 • Asset Management Control – Inleiding en toepassing van een sturingsmethodiek voor realisatie en borging van een optimale kosteneffectiviteit
 • case – effectieve analyse van data

DAG 5 EN 6

 • Asset Management als bestuurlijk kader voor optimaal en kosteneffectief Beheer en Onderhoud van fysieke bedrijfsmiddelen
 • projectmanagement binnen de kaders van Asset Management
 • cases – teambuilding en reageren op gedrag
 • uitbesteding van werk, functie en verantwoordelijkheid van opdrachtgever en opdrachtnemer
 • case – uitbestedingsstrategie
 • contractmanagement, welke contractvormen zijn er en hoe kunnen deze worden toegepast
 • verandermanagement – positionering van de Asset Manager als verandermanager
 • case – verandermanagement: het succesvol implementeren van een doelgericht kleinschalig verandertraject
 • verandermanagement, de Human Factor Monitor
 • case – verandermanagement: presentatie en discussie verandercase

DAG 7

 • Inhoud ISO 55000 Asset Management normstandaard en het toepassingsgebied

Tijdens de round up dag zal de geleerde theorie en aspecten van Asset Management worden samengevat en geëvalueerd. Tevens zal deze dag worden aangewend voor onder andere presentatie(s) van cases en een formele en informele afsluiting van de leergang, waarbij de deelnemers in een vroegtijdig stadium wordt gevraagd hun leidinggevende uit te nodigen hierbij aanwezig te zijn.

Bestemd voor

De leergang Asset Management is primair bestemd voor medewerkers die binnen hun bedrijf een rol en/of verantwoordelijkheid hebben in het ontwerpen, engineeren, beheren en onderhouden van assets gedurende de levensduur. Deze medewerkers vervullen bijvoorbeeld functies op het gebied van project-, productie- en onderhoudsmanagement, technische beheerders, fleet management, reliability- en maintenance engineering, planning & control en inspectie.

Testimonials

“Zeer interessante stof waarin assetmanagement wordt ontleed tot de essenties waar het om draait. Als je deze onderdelen goed begrijpt en kan toepassen, dan kun je assetmanagement in je eigen bedrijf of ergens anders tot een succes maken. De aanvulling van verandermanagement en de implementatie was een erg goede aanvulling op de menselijke factor in dit alles.”

Leon ReijmerWitteveen+Bos

“De mogelijkheid om ervaring uit te wisselen met professionals uit andere sectoren is een absolute meerwaarde voor deze leergang.”

Jan ClaesVaro Energy Tankstorage BV

“Enthousiaste, betrokken en zeer deskundige docenten, een krachtige interactieve opzet en een sterke verbinding met de praktijk, kenmerken de leergang. Werkelijk een vliegende start bij de implementatie van Asset Management.”

Johan KruithofRijkswaterstaat

“De wijze waarop er wordt gedoceerd, teruggekoppeld, contact onderhouden is professioneel en werkt enthousiasmerend. Alles valt en staat met personen en communicatie; aan beide is veel invulling gegeven door Traduco.”

Albert VisserDEAL Security

Deze bedrijven gingen u voor:

Cursusmateriaal

Deelnemers ontvangen PDF’s van de gegeven presentaties en dictaat van de leergang Asset Management.

Docenten

Nico Groen
Soefjen Tmalla
Sander Eekhof

Gastdocent: Martin Loeve

Cursuscoördinator

Simone Ravier

Contact:
simone.ravier@traduco.nl

Cursusdata 2018/2019

Najaar 2018 – nog 1 plaats beschikbaar:
10/11 oktober, 31 oktober/1 november, 14/15 november, 29 november

Voorjaar 2019:
8/9 mei, 22/23 mei, 5/6 juni, 20 juni

Najaar 2019:
9/10 oktober, 30/31 oktober, 13/14 november, 28 november

Incompany leergang Asset Management

Vanaf 8 cursisten, onderdeel uitmakend van hetzelfde bedrijf is het ook mogelijk de leergang Asset Management op uw bedrijfsspecifieke situatie en/of wensen af te stemmen.

Neem contact met ons op voor het bespreken van de mogelijkheden. Naar aanleiding van uw wensen ontvangt u een offerte op maat.

Locatie

De leergang wordt gegeven bij Hotel Bergse Bossen in Driebergen.
De centrale ligging en goede bereikbaarheid maken het hotel tot een praktische locatie voor onze leergang.

Kosten

Deelnamekosten voor NVDO-leden € 4.350 en voor niet-leden € 4.650 (excl. BTW). Inbegrepen zijn overnachtingen, maaltijden, koffie en thee, PDF’s van de presentaties en dictaat Asset Management.

Inlichtingen

Telefonische inlichtingen worden door Traduco (072-572 65 25) verstrekt.

Folder leergang Asset Management

Op onze LinkedIn- en Twitterbedrijfsprofielen worden regelmatig updates geplaatst.
 Wilt u automatisch op de hoogte blijven over nieuws over Asset Management, ons bedrijf, vacatures, blogs, klantcases en onze oplossingen voor u?

Volg ons op LinkedIn
Volg ons op Twitter

ACTUEEL

Investeren of vervangen: Van onderbuikgevoel naar onderbouwing!

, ,
Investeren of vervangen? Steeds vaker komen Asset Managers voor investeringsvraagstukken te staan bij verouderende assets. Kan de levensduur nog verlengd worden of is het beter om toch te vervangen en wat zijn hierbij afwegingen? Gaat het…

Afronding leergang Asset Management bij Universiteit Twente

,
Op donderdag 29 november jongstleden vond de afsluiting van de leergang Asset Management plaats bij het bedrijf van één van de deelnemers: Universiteit Twente in Enschede. Het programma van deze ‘round up dag’ bestond o.a. uit een bedrijfspresentatie…

Even voorstellen: Lorenzo Rossi

, ,
Per 1 oktober jongstleden heeft Traduco er een nieuwe collega bij. Hieronder stelt hij zich nader voor: Mijn naam is Lorenzo Rossi en sinds 1 oktober 2018 ben ik in dienst getreden bij Traduco Asset Management als Asset Management Junior…

Wilt u per mail op de hoogte worden gehouden
van de ontwikkelingen bij Traduco?

Vul dan hier uw gegevens in.

AGENDA

Wij organiseren regelmatig interessante workshops, trainingen, cursussen en informatiedagen.