• Leergang Asset Management

Leergang Asset Management

De 7-daagse leergang Asset Management is vernieuwd, waarbij het cursusprogramma nog beter op uw praktijksituatie is aangesloten!

De leergang is onderdeel van de NVDO Maintenance Academy.

2021: Nieuw in de leergang: Welke rol speelt het waardedrijvermodel VDMXL bij Asset Management?

De toegevoegde waarde van Asset Management

Asset Management is een methodiek waarbij investeringen waarde toevoegen binnen uw bedrijfsvoering. Waarde dat zich manifesteert in gestroomlijnde bedrijfsprocessen, een juiste informatievoorziening, het voeren van optimale risicobeheersing, kosteneffectief onderhouden van de assets en heldere rollen en verantwoordelijkheden op elk beheersniveau binnen uw organisatie.

Toepassing van Asset Management biedt u de mogelijkheid op risico gebaseerd Beheer en Onderhoud scenario’s te ontwikkelen die bijdragen aan het verkrijgen van het juiste evenwicht tussen uw kapitaalsinvesteringen (kosten) en opbrengsten (baten), zoals bijvoorbeeld hogere beschikbaarheid en betrouwbaarheid, productiviteit en de mate van milieubelasting door de assets.

Kortom, hoe kan ervoor worden gezorgd dat uw assets het vereiste kosteneffectieve resultaat behalen tegen de meest gunstige kosten gedurende de gehele technische levensduur van de assets. In dit proces is het van belang dat de diverse stakeholders, die op enigerlei wijze een rol en verantwoordelijkheid in de gehele levenscyclus van uw asset hebben, integraal met elkaar samenwerken.

Leerdoelen

Na het volgen van de leergang is de deelnemer in staat om antwoord te geven op de volgende vragen:

De positie van Asset Management

 • Wat is Asset Management: gedachtengoed, de methodiek en principes?

 • Welke plaats en positie neemt Asset Management in binnen de organisatie?

 • Hoe kan ik de methodiek van Asset Management effectief binnen de keten van mijn organisatie uitdragen en communiceren?

Asset Baseline Management (plan)

 • Hoe wordt risicomanagement (RCM, FMECA, HAZOP) toegepast binnen de methodiek van Asset Management?

 • Hoe kunnen ontwerpbeslissingen onderbouwd worden op basis van een Life Cycle Cost benadering (NCW)?

 • Hoe wordt wet- en regelgeving in het bedrijfsbeleid geborgd?

 • Hoe zet ik een programma van eisen op in een RAMS concept?

 • Welke rol speelt duurzaamheid bij Asset Management?

Asset Data Management (do)

 • Welke rol speelt de ontwikkeling van Data Management / Internet of Things / Predictive Maintenance binnen Asset Management?

 • Welke rol speelt objectcodering binnen Asset Management?

Asset Management Control (check)

 • Hoe bereik ik kosteneffectiviteit van de assets over de levensduur, welke systematiek volg ik?

Asset Organisation Management (act)

 • Hoe kunnen bedrijfsprocessen worden gestroomlijnd, systeemeffectiviteit worden verhoogd en totale kosten over de levensduur worden geoptimaliseerd?

 • Hoe ontwikkel ik de meest doelmatige uitbestedingsstrategie, hoe voer ik regie over de markt?

 • Hoe worden mijn directie en ik zich bewust van de meerwaarde van Asset Management?

 • Hoe kan ik bijdragen in het realiseren van een optimale samenwerking tussen alle partijen in de keten?

 • Hoe kan ik de normstandaard ISO 55000 als hulpmiddel toepassen in het realiseren van de bedrijfsdoelstellingen?

Het programma

Het 7-daagse programma bestaat uit drie theoriesessies van elk twee aaneengesloten dagen en een terugkomdag. Technisch bedrijfskundige onderwerpen worden afgewisseld met onderwerpen ter versterking van de sociale aspecten, die een belangrijke rol spelen bij de implementatie en borging van Asset Management binnen de organisatie.

De leergang is vanuit het “action learning” principe opgezet, de onderwezen theorie wordt met oefeningen en praktijkcases ondersteund. Resultaat van deze opdracht vormt aan het eind van de leergang een leidraad die kan fungeren voor invoering en borging van Asset Management binnen uw eigen bedrijf.

Tijdens de terugkomdag (dag 7) zal de geleerde theorie en aspecten van Asset Management worden samengevat en geëvalueerd. Tevens zal deze dag worden aangewend voor onder andere presentatie(s) van cases en een formele en informele afsluiting van de leergang, waarbij de deelnemers in een vroegtijdig stadium wordt gevraagd hun leidinggevende uit te nodigen hierbij aanwezig te zijn.

De onderwerpen

 • inleiding, kader, principes en methodiek van Asset Management
 • wat is Asset Management
 • de juridische en maatschappelijke ontwikkelingen rondom Asset Management
 • de betekenis van ISO 55000
 • Asset Management modellen
  • case: hoe kunnen Asset Management modellen in de praktijk worden toegepast
 • stappen tot onderhoudsconcept inclusief reservedelen (middels RCM/FMECA en HAZOP)
  • case: ontwikkelen van een risicogebaseerd onderhoudsconcept
 • Life Cycle Management – bepalen van de optimale levensduur van de asset(s), de tijdwaarde van geld, netto contante waarde (NCW)
  • case: bepalen levensduur asset(s)
 • inleiding en theorie RAMS systematiek – [R]eliability, [A]vailability, [M]aintainability, [S]afety
  • case: bepalen van betrouwbaarheid en beschikbaarheid in het ontwerp (RAMS in de praktijk), opstellen van het programma van eisen
 • duurzaamheid binnen Asset Management
  • case: integrale duurzaamheid bij een industrieel bedrijf
 • inleiding Asset Data Management, de rol van IoT, big data en de blockchain
  • case: op welke wijze kan ik effectief data binnen Asset Management toepassen
 • welke plaats neemt predictive maintenance in binnen Asset Management
 • configuratiebeheer
 • objectcodering, opbouw van objectstructuren en opwerken naar KPI’s
  • case: op welke wijze kunnen verschillende informatiesystemen effectief worden ingezet
 • definities van Asset Management begrippen die leiden tot KPI’s
 • organiseren van Asset Management Control (Asset Management Control systematiek)
  • case: het tot leven wekken van Asset Management Control systematiek
 • continu verbeteren
 • Asset Management als bestuurlijk kader voor optimaal en kosteneffectief beheer en onderhoud van fysieke bedrijfsmiddelen, het gebruik van het VVV-model (lign of sight, alignment)
 • projectmanagement binnen de kaders van Asset Management
 • uitbesteding van werk (outsourcing), functie en verantwoordelijkheid van opdrachtgever en opdrachtnemer
  • case: contractmanagement, welke contractvormen zijn er en hoe kunnen deze worden toegepast
 • verandermanagement, de Human Factor, positionering van de Asset Manager als verandermanager
  • case: verandermanagement: presentatie en discussie verandercase

Onze gastdocenten

Dr. Martin Loeve over de Human Factor

In de module Asset Organisation Management worden door gastdocent dr. Martin Loeve van Delta Dynamics de veranderkundige aspecten van de implementatie van Asset Management behandeld. Daarbij besteedt hij bijzondere aandacht aan de expressieve menselijke factoren: human factors.

Een human factor is een (set van) mentale of fysieke eigenschappen van individueel of sociaal (groeps) gedrag. Human factors zijn van invloed op de (veilige en efficiënte) werking van zowel technologische systemen en op de mens en omgeving, in dezen in de context van duurzaam asset management.

Hilda Feenstra over Duurzaamheid & Asset Management

Duurzaamheid en Asset Management hebben enkele belangrijke gemene delers, zoals het denken vanuit levenscyclus en het zuinig zijn op materialen. Ook hebben ze overeenkomstige uitdagingen, zoals klimaatverandering, afnemende financiële middelen en toenemende schaarste van grondstoffen die van vitaal belang zijn voor een goede operatie. Dit vraagt om risicomanagement en investeringsplanning, twee belangrijke pijlers van Asset Management. Door de synergie op te zoeken, lukt het om beschikbare middelen optimaal te gebruiken en zullen organisaties betere resultaten behalen op beide terreinen.

Vanaf 2019 heeft Traduco het duurzaamheidsaspect ingebed in de leergang Asset Management. Onze gastdocente Hilda Feenstra is adviseur, trainer en spreker op het gebied van duurzame ontwikkeling. Ook is zij auteur van het boek ‘Duurzaam zijn moet je durven’ dat alle deelnemers tijdens de leergang ontvangen.

Bestemd voor

De leergang Asset Management is primair bestemd voor medewerkers die binnen hun bedrijf een rol en/of verantwoordelijkheid hebben in het ontwerpen, engineeren, beheren en onderhouden van assets gedurende de levensduur. Deze medewerkers vervullen bijvoorbeeld functies op het gebied van project-, productie- en onderhoudsmanagement, technische beheerders, fleet management, reliability- en maintenance engineering, planning & control en inspectie.

Deze bedrijven gingen u voor:

Testimonials

“Zeer interessante stof waarin assetmanagement wordt ontleed tot de essenties waar het om draait. Als je deze onderdelen goed begrijpt en kan toepassen, dan kun je assetmanagement in je eigen bedrijf of ergens anders tot een succes maken. De aanvulling van verandermanagement en de implementatie was een erg goede aanvulling op de menselijke factor in dit alles.”

“De mogelijkheid om ervaring uit te wisselen met professionals uit andere sectoren is een absolute meerwaarde voor deze leergang.”

“Enthousiaste, betrokken en zeer deskundige docenten, een krachtige interactieve opzet en een sterke verbinding met de praktijk, kenmerken de leergang. Werkelijk een vliegende start bij de implementatie van Asset Management.”

“De wijze waarop er wordt gedoceerd, teruggekoppeld, contact onderhouden is professioneel en werkt enthousiasmerend. Alles valt en staat met personen en communicatie; aan beide is veel invulling gegeven door Traduco.”

Cursusmateriaal

 • PDF’s van de gegeven presentaties
 • Dictaat leergang Asset Management
 • Boek ‘Duurzaam zijn moet je durven’

Cursuscoördinator

Nico Groen

Contact:
nico.groen@traduco.nl

Cursusdata 2022

Voorjaar 2022:

• 18/19 mei | Meeting House in Dordrecht
• 1/2 juni | Meeting House in Dordrecht
• 15/16 juni | Meeting House in Dordrecht
• 30 juni – Terugkomdag | locatie n.t.b.

Najaar 2022:

• 12/13 oktober | Meeting House in Dordrecht
• 2/3 november | Meeting House in Dordrecht
• 16/17 november | Meeting House in Dordrecht
• 1 december – Terugkomdag | locatie n.t.b.

Incompany Leergang Asset Management

Vanaf 8 cursisten, onderdeel uitmakend van hetzelfde bedrijf is het ook mogelijk de Leergang Asset Management op uw bedrijfsspecifieke situatie en/of wensen af te stemmen.

Neem contact met ons op voor het bespreken van de mogelijkheden. Naar aanleiding van uw wensen ontvangt u een offerte op maat.

Locatie

De leergang wordt gegeven bij Meeting House Dordrecht.

Kosten

Deelnamekosten voor NVDO-leden € 4.350 en voor niet-leden € 4.650 (excl. BTW). Inbegrepen zijn overnachtingen, maaltijden, koffie en thee, PDF’s van de presentaties en dictaat Asset Management.

Inlichtingen

Telefonische inlichtingen worden door Traduco (072-572 65 25) verstrekt.

Folder leergang Asset Management 2021

Op onze LinkedIn- en Twitterbedrijfsprofielen worden regelmatig updates geplaatst. Wilt u automatisch op de hoogte blijven over nieuws over Asset Management, ons bedrijf, vacatures, blogs, klantcases en onze oplossingen voor u?

Volg ons op LinkedIn
Volg ons op Twitter

ACTUEEL

AMprover

Sturen we wel voldoende op ratio?

,
Als een leverancier aangeeft dat de printplaten van een besturingskast iedere vijf jaar vervangen moeten worden, zijn we geneigd dat op te volgen. Als productie moppert over haperingen, gaan we zorgen dat we dit zo snel mogelijk oplossen. Dat…

Op basis van boerenverstand of bewezen theorie?

, ,
Leergang Asset Management Het gebouw van het Isala ziekenhuis in Zwolle is nu ongeveer vijf jaar oud. De eerste twee jaar lag de focus op jaarlijks onderhoud, hierna is een eerste aanzet gedaan tot een meerjaarlijks onderhoudsplan. Ferry Brouwer,…

Webinar: Ervaringen met ISO 55000

,
Maintenance webinar Powered by NVDO en Traduco Hoe kan ISO 55000 certificering bijdragen aan het professionaliseren van maintenance en asset management in uw organisatie en wat kan het u opleveren? Het maintenance webinar 'Ervaringen met…

Wilt u per mail op de hoogte worden gehouden
van de ontwikkelingen bij Traduco?

Vul dan hier uw gegevens in.

AGENDA

Wij organiseren regelmatig interessante workshops, trainingen, cursussen en informatiedagen.