• Leergang Asset Management

Leergang Asset Management

De 7-daagse leergang Asset Management is vernieuwd! De Leergang is nog beter afgestemd op de praktijk, besteedt meer aandacht aan de uitdagingen op het gebied van duurzaamheid en is sterk gericht op een verbetering van de bedrijfsresultaten.

De leergang is onderdeel van de NVDO Maintenance Academy.

De toegevoegde waarde van Asset Management

Asset Management is een methodiek waarbij investeringen waarde toevoegen binnen uw bedrijfsvoering. Waarde dat zich manifesteert in gestroomlijnde bedrijfsprocessen, een juiste informatievoorziening, het voeren van optimale risicobeheersing, kosteneffectief onderhouden van de assets en heldere rollen en verantwoordelijkheden op elk beheersniveau binnen uw organisatie.

Asset Management gaat over professioneel beheer en instandhouding van verschillende typen installaties, ook wel assets genoemd. Het streven is om maximale waarde te halen uit de assets door continu het economisch optimum te zoeken tussen technische prestaties, kosten en risico’s gedurende de totale levensduur van de assets.

Dit zijn aspecten die niet alleen bijdragen aan waardecreatie, maar vooral inspelen op de thema’s van deze tijd, uitgedrukt in de 3 D’s: Duurzaamheid, Digitalisering en VerouDering. Asset Management gaat over balans vinden, keuzes maken, risico’s afwegen vanuit focus op de meest dominante waardedrijver: Asset Utilization, SHEQ Control, Cost Control of Capital Allocation.

Leerdoelen

Na het volgen van de leergang is de deelnemer in staat om antwoord te geven op de volgende vragen:

 • Wat is Asset Management: gedachtengoed, de methodiek en principes?

 • Welke plaats en positie neemt Asset Management in binnen de organisatie?

 • Op welke bedrijfswaarden moet worden gestuurd, hoe speelt duurzaamheid hier een rol?

 • Hoe wordt risicomanagement toegepast binnen de methodiek van Asset Management?

 • Hoe kunnen ontwerpbeslissingen onderbouwd worden op basis van een Life Cycle Cost benadering?

 • Hoe worden wet- en regelgeving in het bedrijfsbeleid geborgd?

 • Hoe kunnen bedrijfsprocessen worden gestroomlijnd, systeemeffectiviteit worden vergroot en totale kosten over de levensduur worden geoptimaliseerd?

 • Hoe wordt optimaal gebruik gemaakt van digitalisering?

 • Hoe ontwikkel ik de meest doelmatige uitbestedingsstrategie?

 • Waar staan we ten opzichte van collegabedrijven en in de markt?

 • Hoe kan ik bijdragen in het realiseren van een optimale samenwerking tussen alle partijen in de keten?

 • Hoe kan ik de normstandaard ISO 55000 als hulpmiddel toepassen in het realiseren van de bedrijfsdoelstellingen?

Het programma

Het zevendaagse programma bestaat uit drie modulen van elk twee aaneengesloten dagen en een round up dag. Technisch bedrijfskundige onderwerpen worden via Action Learning (de onderwezen theorie wordt met oefeningen en praktijkcases ondersteund) toegepast op een te selecteren case. Het resultaat van deze opdracht vormt aan het einde van de Leergang een leidraad, die kan fungeren voor het verbeteren, het (verder) invoeren en borgen van Asset Management in uw bedrijf.

De onderwerpen

 • inleiding, kader, principes en methodiek van Asset Management
 • wat is Asset Management
 • de juridische en maatschappelijke ontwikkelingen rondom Asset Management
 • de betekenis van ISO 55000
 • Asset Management modellen
  • case: hoe kunnen Asset Management modellen in de praktijk worden toegepast
 • stappen tot onderhoudsconcept inclusief reservedelen (middels RCM/FMECA en HAZOP)
  • case: ontwikkelen van een risicogebaseerd onderhoudsconcept
 • Life Cycle Management – bepalen van de optimale levensduur van de asset(s), de tijdwaarde van geld, netto contante waarde (NCW)
  • case: bepalen levensduur asset(s)
 • inleiding en theorie RAMS systematiek – [R]eliability, [A]vailability, [M]aintainability, [S]afety
  • case: bepalen van betrouwbaarheid en beschikbaarheid in het ontwerp (RAMS in de praktijk), opstellen van het programma van eisen
 • duurzaamheid binnen Asset Management
  • case: integrale duurzaamheid bij een industrieel bedrijf
 • inleiding Asset Data Management, de rol van IoT, big data en de blockchain
  • case: op welke wijze kan ik effectief data binnen Asset Management toepassen
 • welke plaats neemt predictive maintenance in binnen Asset Management
 • configuratiebeheer
 • objectcodering, opbouw van objectstructuren en opwerken naar KPI’s
  • case: op welke wijze kunnen verschillende informatiesystemen effectief worden ingezet
 • definities van Asset Management begrippen die leiden tot KPI’s
 • organiseren van Asset Management Control (Asset Management Control systematiek)
  • case: het tot leven wekken van Asset Management Control systematiek
 • continu verbeteren
 • Asset Management als bestuurlijk kader voor optimaal en kosteneffectief beheer en onderhoud van fysieke bedrijfsmiddelen, het gebruik van het VVV-model (lign of sight, alignment)
 • projectmanagement binnen de kaders van Asset Management
 • uitbesteding van werk (outsourcing), functie en verantwoordelijkheid van opdrachtgever en opdrachtnemer
  • case: contractmanagement, welke contractvormen zijn er en hoe kunnen deze worden toegepast
 • verandermanagement, de Human Factor, positionering van de Asset Manager als verandermanager
  • case: verandermanagement: presentatie en discussie verandercase

Bestemd voor

De Leergang Asset Management is primair bestemd voor medewerkers, die binnen hun bedrijf een rol en/of verantwoordelijkheid hebben in het ontwerpen, engineeren, beheren en onderhouden van assets gedurende de totale levensduur. Deze medewerkers vervullen bijvoorbeeld functies op het gebied van project-, productie- en onderhoudsmanagement, technische beheerders, fleet management, reliability en maintenance engineering, planning & control en inspectie.

Deze bedrijven gingen u voor:

Testimonials

“Zeer interessante stof waarin assetmanagement wordt ontleed tot de essenties waar het om draait. Als je deze onderdelen goed begrijpt en kan toepassen, dan kun je assetmanagement in je eigen bedrijf of ergens anders tot een succes maken. De aanvulling van verandermanagement en de implementatie was een erg goede aanvulling op de menselijke factor in dit alles.”

“De mogelijkheid om ervaring uit te wisselen met professionals uit andere sectoren is een absolute meerwaarde voor deze leergang.”

“Enthousiaste, betrokken en zeer deskundige docenten, een krachtige interactieve opzet en een sterke verbinding met de praktijk, kenmerken de leergang. Werkelijk een vliegende start bij de implementatie van Asset Management.”

“De wijze waarop er wordt gedoceerd, teruggekoppeld, contact onderhouden is professioneel en werkt enthousiasmerend. Alles valt en staat met personen en communicatie; aan beide is veel invulling gegeven door Traduco.”

Cursusmateriaal

 • PDF’s van de gegeven presentaties
 • Dictaat leergang Asset Management
 • Boek ‘Duurzaam zijn moet je durven’

Cursuscoördinator

Nico Groen

Contact:
nico.groen@traduco.nl

Cursusdata

Voorjaar 2024:

 • 22/23 mei | Meeting House in Dordrecht
 • 5/6 juni | Meeting House in Dordrecht
 • 19/20 juni | Meeting House in Dordrecht
 • 4 juli – Terugkomdag | locatie n.t.b.

Najaar 2024:

 • 16/17 oktober | Meeting House in Dordrecht
 • 6/7 november | Meeting House in Dordrecht
 • 20/21 november | Meeting House in Dordrecht
 • 4 december – Terugkomdag | locatie n.t.b.

Incompany Leergang Asset Management

Vanaf acht cursisten, onderdeel uitmakend van hetzelfde bedrijf is het ook mogelijk de Leergang Asset Management op uw bedrijfsspecifieke situatie en/of wensen af te stemmen.

Neem contact met ons op voor het bespreken van de mogelijkheden. Naar aanleiding van uw wensen ontvangt u een offerte op maat.

Locatie

De Leergang Asset Management wordt gegeven bij Meeting House Dordrecht.

Meeting House Dordrecht
Johan de Wittstraat 2
3311 KJ Dordrecht

Dichtsbijzinde parkeergarage (4 min. lopen)
Q-Park Drievriendenhof
Korte Kolfstraat 235
3311 XK Dordrecht

Kosten

Deelnamekosten voor NVDO-leden €4.795 en voor niet-leden €5.095 (excl. BTW). Inbegrepen zijn overnachtingen, maaltijden, koffie en thee en lesmateriaal.

Inlichtingen

Bel voor inlichtingen met Traduco: +31 (0)78 303 1650

Folder leergang Asset Management 2024

Op ons LinkedIn-bedrijfsprofiel worden regelmatig updates geplaatst. Wilt u automatisch op de hoogte blijven over nieuws over Asset Management, ons bedrijf, vacatures, blogs, klantcases en onze oplossingen voor u?

Volg ons op LinkedIn

ACTUEEL

energietransititieiStock

Energietransitie vraagt om herinrichting onderhoudsproces

,
De energietransitie raakt elke sector. Iedere ondernemer wordt gedwongen om na te denken over duurzamere bedrijfsvoering. Minder uitstoot, andere energiebronnen, minimaliseren restafval, milieuvriendelijkere grondstoffen et cetera. De energiesector…
AMprover

Sturen we wel voldoende op ratio?

,
Als een leverancier aangeeft dat de printplaten van een besturingskast iedere vijf jaar vervangen moeten worden, zijn we geneigd dat op te volgen. Als productie moppert over haperingen, gaan we zorgen dat we dit zo snel mogelijk oplossen. Dat…

Op basis van boerenverstand of bewezen theorie?

, ,
Leergang Asset Management Het gebouw van het Isala ziekenhuis in Zwolle is nu ongeveer vijf jaar oud. De eerste twee jaar lag de focus op jaarlijks onderhoud, hierna is een eerste aanzet gedaan tot een meerjaarlijks onderhoudsplan. Ferry Brouwer,…

Wilt u per mail op de hoogte worden gehouden
van de ontwikkelingen bij Traduco?

Vul dan hier uw gegevens in.

AGENDA

Wij organiseren regelmatig interessante workshops, trainingen, cursussen en informatiedagen.