Nieuw in de leergang Asset Management

,

Op 11 oktober jongstleden is de leergang Asset Management wederom van start gegaan.

Nieuw toegevoegd in de leergang Asset Management zijn een aantal actuele onderwerpen die spelen binnen het onderdeel Asset Data Management:

  • Big Data
  • Internet of  Things
  • Block Chain

In de leergang wordt ingegaan hoe organisaties op een praktische wijze invulling kunnen geven aan deze onderwerpen.