Afronding leergang Asset Management bij Tata Steel

,

De 7-daagse najaars leergang Asset Management is op 14 december jongstleden afgesloten met een aantal praktijkcases, waarbij de cursisten de theorie van het Asset Management in de praktijk hebben gebracht. Als gastheer heeft Tata Steel opgetreden, waarbij een rondleiding over de site in IJmuiden was georganiseerd. Al met al een leerzame dag voor deelnemers en docenten.

Nieuw toegevoegd in de leergang Asset Management zijn een aantal actuele onderwerpen die spelen binnen het onderdeel Asset Data Management: Big Data, Internet of Things en Block Chain. In de leergang wordt ingegaan hoe organisaties op een praktische wijze invulling kunnen geven aan deze onderwerpen.

Wij wensen alle deelnemers veel succes bij de implementatie van Asset Management binnen hun organisatie!