Het inrichten van onderhoudsplannen in een onderhoudsbeheersysteem (OBS)

,

Het efficiënt inrichten van onderhoudsplannen in een onderhoudsbeheersysteem (OBS) is een essentiële stap om het beheer van het onderhoud vlot te laten verlopen. In dit artikel gaan wij verder in op het coachingstraject dat wij bij een van onze klanten voerden bij het inrichten van de onderhoudsplannen in haar onderhoudsbeheersysteem. 

Aanleiding

Het OBS-systeem van de klant was in het begin niet genoeg bijgehouden. Het was onvoldoende ingericht en nieuwe onderhoudstaken dienden nog opgenomen te worden in het OBS. Deze situatie leidde tot achterstand in de administratieve werkzaamheden en een lage aantoonbaarheid van wat wel en wat niet aan onderhoudswerk is uitgevoerd. Vanuit compliance was dit geen goede zaak. De risicogestuurde onderhoudsconcepten dienden geïmplementeerd te worden in het OBS.

Aanpak

Om de onderhoudsconcepten zo efficiënt mogelijk in het OBS in te richten werd de Maintenance Engineer gecoacht. De Maintenance Engineer werd voorzien van Quick Reference Cards (QRC’s) en best practices in het overzetten van de onderhoudsconcepten naar onderhoudsplannen.

De gevolgde stappen waren:

  • de onderhoudstaken uit het onderhoudsconcepten zijn volgens vooraf vastgestelde afspraken geclusterd tot taakpakketten
  • de taakpakketten zijn ingevoerd in het OBS
  • de taakpakketten zijn gekoppeld aan de juiste installatiecode
  • de taken werden – waar nodig – voorzien van materiaallijsten

De uitdagingen bij dit implementatietraject waren:

  • hoe gedetailleerd onderhoudsplannen in het OBS ingericht konden worden
  • het voorkomen van overbodige hoeveelheid aan werkorders. Een overdaad aan werkorders kan namelijk leiden tot achterstallige administratieve afhandeling van de werkstroom.

Resultaat

Het coachen van de Maintenance Engineer heeft gezorgd voor de volgende resultaten:

  • het verkorten van de leercurve en de doorlooptijd van het project
  • een volledig ingevuld onderhoudsplan in het OBS
  • er is pragmatische kennis overgedragen aan de afdeling zodat de hieropvolgende OBS-projecten efficiënt en gestructureerd uitgevoerd kunnen worden

Door: Soefjen Tmalla – Asset Management Consultant

 

Lees ook:

Coaching bij Asset Management processen
Het opstellen van risicogestuurde onderhoudsconcepten
Gatekeeping van notificaties
Efficiënter werkstroombeheer
Het analyseren van prestatie indicatoren en initiëren van verbeteringen