Energietransitie vraagt om herinrichting onderhoudsproces

,

De energietransitie raakt elke sector. Iedere ondernemer wordt gedwongen om na te denken over duurzamere bedrijfsvoering. Minder uitstoot, andere energiebronnen, minimaliseren restafval, milieuvriendelijkere grondstoffen et cetera. De energiesector zelf heeft misschien wel de grootste uitdaging, die ook flinke impact heeft op Beheer en Onderhoud.

LEES DIT ARTIKEL IN VAKBLAD ASSET MANAGEMENT

In juni 2021 meldden Nederlands drie grootste netbeheerders Alliander, Enexis Netbeheer en Stedin dat ze willen samenwerken rond innovaties die kunnen bijdragen aan de energietransitie. Dit project heet ‘Rethinking Energy’. Een toepasselijke naam. Ze moeten namelijk op een heel andere manier kijken naar hun bestaande asset base. En nadenken hoe ze hun processen herinrichten.

Anticiperen

Zoals bij veel bedrijven, was ook in deze sector Beheer en Onderhoud sterk gericht op het in stand houden van de asset base en het voorkomen en oplossen van storingen. Asset Management gaat een stap verder. Asset Management is gericht op het halen van maximale waarde uit de assets door continu het economisch optimum te zoeken tussen technische prestaties, kosten en veiligheidsrisico’s gedurende de totale levensduur van de assets.
‘Dan ontkom je er niet aan om tien, twintig en soms wel dertig jaar vooruit te kijken om nú op een slimme manier projecten te kunnen opstarten’, aldus Nico Groen van Traduco, a Mainnovation Company. Anticiperen op de wijzigingen die gaan komen, noemt hij dit. ‘Omdat de energiesector door de energietransitie te maken heeft met een razendsnelle commerciële en functionele veroudering van de asset base, ligt er voor deze bedrijven een gigantische uitdaging.’

De uitdaging voor Asset Management

Vanaf 2050 is elk huishouden (in principe) van het gas af. In hoeverre is het gasnetwerk geschikt voor waterstof? Vanwege het klimaatakkoord moeten we overstappen van fossiele brandstoffen naar duurzame energiebronnen zoals zon en wind. Hoe gaan we om met de energie die boeren met een eigen windmolen of huishoudens met zonnepanelen ‘terug leveren’ aan het net?
Programma’s als ‘Rethinking Energy’ focussen op de hoe-vragen. Vervolgens ligt er voor Asset Management een uitdaging om enerzijds de juiste projecten te definiëren en deze weg te zetten in de tijd en anderzijds na te denken over de bemensing. ‘Er is immers een tekort aan technici, dus waar halen we de mensen vandaan voor deze monsterklus. Inderdaad… het huidige team van onderhoudstechnici. Zij beschikken over goede technische skills en kunnen met bijscholing ander werk oppakken’, zegt Groen.

Slimmer werken

Het vrijmaken van deze technici zou kunnen leiden tot zorgen over de betrouwbaarheid en beschikbaarheid van de assets. Maar, als we de processen efficiënter inrichten, kunnen we met minder mensen de reliability, availability en ook de safety waarborgen. Dit betekent een nieuwe werkwijze met slimmere werkmethodes met duidelijke verantwoordelijkheden en de juiste IT-ondersteuning. Groen: ‘Asset Management geeft ons de handvatten om de beheer- en onderhoudsprocessen slim in te richten en aan te sluiten op de programma’s van eisen in de nieuwbouwfase.’

Leergang Asset Management

Toepassing van Asset Management biedt de mogelijkheid op risico gebaseerd Beheer en Onderhoud scenario’s te ontwikkelen die bijdragen aan het verkrijgen van het juiste evenwicht tussen kapitaalsinvesteringen (kosten) en opbrengsten (baten). Met andere woorden: hoe kan ervoor worden gezorgd dat je assets het vereiste kosteneffectieve resultaat behalen tegen de meest gunstige kosten, gedurende de gehele technische levensduur van de assets? In dit proces is het van belang dat de diverse stakeholders, die op enige wijze een rol en verantwoordelijkheid in de gehele levenscyclus van een asset hebben, integraal met elkaar samenwerken.

Hoe de energiebedrijven uitvoering geven aan dit traject, is één van de praktijkcases binnen de Leergang Asset Management. Leerzaam voor alle branches want de energietransitie raakt elke sector.

Cursusdata 2022

De Leergang editie Voorjaar 2022 start op: 18/19 mei
Locatie: Meeting House in Dordrecht

REGISTREER VOOR EDITIE VOORJAAR 2022

De Leergang editie Najaar 2022 start op: 12/13 oktober
Locatie: Meeting House in Dordrecht

REGISTREER VOOR EDITIE NAJAAR 2022