Op 11 oktober jongstleden is de leergang Asset Management wederom van start gegaan.

Nieuw toegevoegd in de leergang Asset Management zijn een aantal actuele onderwerpen die spelen binnen het onderdeel Asset Data Management:

  • Big Data
  • Internet of  Things
  • Block Chain

In de leergang wordt ingegaan hoe organisaties op een praktische wijze invulling kunnen geven aan deze onderwerpen.

Afgelopen vrijdag 22 september jl. heeft Traduco met een aantal klanten en relaties voor de tweede keer de “Traduco Zweefvliegdag” gehouden bij Zweefvliegclub Den Helder. Na een presentatie waarin Nico Groen uitleg heeft gegeven over het zweefvliegen en de rol van Asset Management binnen de zweefvliegclub, konden alle gasten één of meerdere keren een vlucht maken. Op de foto is de tweezitter van het type ASK-21 in de landing te zien.

Afsluiting leergang Asset Management bij Solvay

Op 11 januari jongstleden heeft een nieuwe lichting cursisten de leergang Asset Management afgerond. Dit jaar heeft de eindopdracht plaatsgevonden bij het bedrijf van één van de cursisten: Solvay in Herten (Limburg), waar – als voorbeeld – naar het Asset Management van een aantal productie installaties is gekeken. Specifiek zijn hierbij naar de verschillende risico’s, optimale beheersmaatregelen en de life cycle kosten gekeken. Daarnaast is op deze dag ook aandacht besteed aan de impact van een aantal organisatorische veranderingen (Human Factor Monitor) binnen de organisatie van Unica.

Al met al een leerzame leergang met leuke resultaten. Traduco wenst alle cursisten veel succes in de toekomst met het verbeteren van het Asset Management binnen hun eigen bedrijf!

Sinds 2007 verzorgt Traduco de Minor Asset Management bij de Hogeschool InHolland te Alkmaar

Onderdeel van de Minor is de praktijkopdracht, deze wordt door de studenten Technische Bedrijfskunde uitgevoerd bij een extern bedrijf. Gedurende de looptijd van de Minor voeren de studenten in kleine groepjes een Asset Management opdracht uit. De docent van Traduco begeleidt ze hierbij. De uitgevoerde opdracht levert aandachtspunten op die nodig zijn voor een succesvolle implementatie van Asset Management binnen de betreffende bedrijven. Aan het eind van de Minor maakt elke groep studenten een eindrapport met bijhorende eindpresentatie.

Op 12 en 13 januari jongstleden hebben de studenten hun presentatie gehouden bij Traduco in Heerhugowaard. Op de foto start een van de groepen hun presentatie van de opdracht bij opdrachtgever CiRoPack uit Heiloo, totaalleverancier van verpakkingen en verpakkingsmaterialen.

Van de Hogeschool InHolland waren Jan Jansma (docent opleiding Technische Bedrijfskunde) en Colette van der Ree (coördinator opleiding Technische Bedrijfskunde) aanwezig. Traduco werd vertegenwoordigd door John Vrijbloed (docent Traduco Minor Asset Management) en Nico Groen (Directeur). Ook het bedrijfsmanagement van de deelnemende bedrijven aan de praktijkopdracht behoorden tot de toehoorders van de presentaties.

Traduco wenst alle studenten veel succes in de toekomst en wellicht komen wij elkaar later nog tegen in het werkveld!