De energietransitie raakt elke sector. Iedere ondernemer wordt gedwongen om na te denken over duurzamere bedrijfsvoering. Minder uitstoot, andere energiebronnen, minimaliseren restafval, milieuvriendelijkere grondstoffen et cetera. De energiesector zelf heeft misschien wel de grootste uitdaging, die ook flinke impact heeft op Beheer en Onderhoud.

LEES DIT ARTIKEL IN VAKBLAD ASSET MANAGEMENT

In juni 2021 meldden Nederlands drie grootste netbeheerders Alliander, Enexis Netbeheer en Stedin dat ze willen samenwerken rond innovaties die kunnen bijdragen aan de energietransitie. Dit project heet ‘Rethinking Energy’. Een toepasselijke naam. Ze moeten namelijk op een heel andere manier kijken naar hun bestaande asset base. En nadenken hoe ze hun processen herinrichten.

Anticiperen

Zoals bij veel bedrijven, was ook in deze sector Beheer en Onderhoud sterk gericht op het in stand houden van de asset base en het voorkomen en oplossen van storingen. Asset Management gaat een stap verder. Asset Management is gericht op het halen van maximale waarde uit de assets door continu het economisch optimum te zoeken tussen technische prestaties, kosten en veiligheidsrisico’s gedurende de totale levensduur van de assets.
‘Dan ontkom je er niet aan om tien, twintig en soms wel dertig jaar vooruit te kijken om nú op een slimme manier projecten te kunnen opstarten’, aldus Nico Groen van Traduco, a Mainnovation Company. Anticiperen op de wijzigingen die gaan komen, noemt hij dit. ‘Omdat de energiesector door de energietransitie te maken heeft met een razendsnelle commerciële en functionele veroudering van de asset base, ligt er voor deze bedrijven een gigantische uitdaging.’

De uitdaging voor Asset Management

Vanaf 2050 is elk huishouden (in principe) van het gas af. In hoeverre is het gasnetwerk geschikt voor waterstof? Vanwege het klimaatakkoord moeten we overstappen van fossiele brandstoffen naar duurzame energiebronnen zoals zon en wind. Hoe gaan we om met de energie die boeren met een eigen windmolen of huishoudens met zonnepanelen ‘terug leveren’ aan het net?
Programma’s als ‘Rethinking Energy’ focussen op de hoe-vragen. Vervolgens ligt er voor Asset Management een uitdaging om enerzijds de juiste projecten te definiëren en deze weg te zetten in de tijd en anderzijds na te denken over de bemensing. ‘Er is immers een tekort aan technici, dus waar halen we de mensen vandaan voor deze monsterklus. Inderdaad… het huidige team van onderhoudstechnici. Zij beschikken over goede technische skills en kunnen met bijscholing ander werk oppakken’, zegt Groen.

Slimmer werken

Het vrijmaken van deze technici zou kunnen leiden tot zorgen over de betrouwbaarheid en beschikbaarheid van de assets. Maar, als we de processen efficiënter inrichten, kunnen we met minder mensen de reliability, availability en ook de safety waarborgen. Dit betekent een nieuwe werkwijze met slimmere werkmethodes met duidelijke verantwoordelijkheden en de juiste IT-ondersteuning. Groen: ‘Asset Management geeft ons de handvatten om de beheer- en onderhoudsprocessen slim in te richten en aan te sluiten op de programma’s van eisen in de nieuwbouwfase.’

Leergang Asset Management

Toepassing van Asset Management biedt de mogelijkheid op risico gebaseerd Beheer en Onderhoud scenario’s te ontwikkelen die bijdragen aan het verkrijgen van het juiste evenwicht tussen kapitaalsinvesteringen (kosten) en opbrengsten (baten). Met andere woorden: hoe kan ervoor worden gezorgd dat je assets het vereiste kosteneffectieve resultaat behalen tegen de meest gunstige kosten, gedurende de gehele technische levensduur van de assets? In dit proces is het van belang dat de diverse stakeholders, die op enige wijze een rol en verantwoordelijkheid in de gehele levenscyclus van een asset hebben, integraal met elkaar samenwerken.

Hoe de energiebedrijven uitvoering geven aan dit traject, is één van de praktijkcases binnen de Leergang Asset Management. Leerzaam voor alle branches want de energietransitie raakt elke sector.

Cursusdata 2022

De Leergang editie Voorjaar 2022 start op: 18/19 mei
Locatie: Meeting House in Dordrecht

REGISTREER VOOR EDITIE VOORJAAR 2022

De Leergang editie Najaar 2022 start op: 12/13 oktober
Locatie: Meeting House in Dordrecht

REGISTREER VOOR EDITIE NAJAAR 2022

Aging Assets – een terugblik naar het verleden

Dankzij het Marshallplan (1947) kreeg de opbouw van de Nederlandse industrieën en energievoorzieningen na de Tweede Wereldoorlog een belangrijke impuls. Veel van de installaties die nu door organisaties gebruikt worden stammen nog uit deze periode. De installaties zijn daarmee al behoorlijk op leeftijd, maar betekent dit ook dat ze daarom zouden moeten worden afgeschreven? Of kan men de levensduur van deze assets nog verlengen en dezelfde (of zelfs betere) prestaties realiseren?

Er bestaat een brede veronderstelling dat verouderde installaties leiden tot onbetrouwbaar gedrag van assets, te veel storingen, meer correctief onderhoud en onverwachte investeringen. Is dit wel correct? Want vaak laat men de machines na de technische levensduur doordraaien en vervangt men uit kostenbesparing onderdelen om op de korte termijn voorlopig te blijven produceren. Dat het op de lange termijn niet altijd even voordelig is, wordt niet goed herkend.

In plaats van te focussen op de leeftijd kan beter gekeken worden naar de gebruiksfase van een asset. Vooral naar hoe het onderhoud van de installatie het operating window beïnvloedt. Wanneer het onderhoudsproces goed door een organisatie wordt beheerst, kan het operating window van een asset immers worden verlengd. Er zijn ook genoeg voorbeelden bekend waarbij de levensduur van een asset kan worden verlengd doordat een organisatie het onderhoudsproces goed beheerst.

De enige constante variabele is verandering

Assets worden gedurende de levensfase blootgesteld aan verschillende omgevingsfactoren. Al deze factoren hebben invloed gehad op de conditie van een asset. Zo heeft de afgelopen financiële crisis bijvoorbeeld een negatieve impact gehad op de technische staat van de assets. Doordat alle marges onder druk stonden, was het nodig om met minimale middelen door te blijven produceren. Nu de crisis over is, willen veel bedrijven koste wat kost weer winst laten zien. Het gevolg is dat onderhoud nog steeds niets mag kosten waardoor equipment niet goed wordt onderhouden en slijt. Omdat deze gevolgen niet direct zichtbaar zijn, heeft men niet door dat deze slijtage uiteindelijk meer kost.

Om onverwachte veroudering en slijtage van de asset te voorkomen, is het nodig om met regelmaat te controleren of de assets geschikt zijn. Sinds de Tweede Wereldoorlog is veel gewijzigd in de samenleving en organisaties. De uitgangspunten waarmee een asset in het verleden is aangeschaft, komen waarschijnlijk niet meer overeen met de praktijk. Processen zijn gewijzigd en stellen andere eisen aan de assets. Om aan de veranderde eisen te kunnen voldoen is de kans groot dat de asset is aangepast met toevoegingen die de fabrikant nooit had bedacht. Onderhoudsorganisaties moeten daardoor met een nog kritischer oog naar de staat van hun installaties kijken om vast te stellen of de huidige staat van de asset overeenkomt met de gestelde eisen.

Data wordt steeds belangrijker

Bedrijven dienen precies te weten welke factoren impact hebben op de conditie van een asset. Hierdoor is het belangrijk om tijdens normaal gebruik te blijven monitoren of dat wat er gebeurt, gelijk is aan wat er eerder was voorspeld. Worden ‘gelijke’ machines bijvoorbeeld ook wel gelijk belast, verwerken ze hetzelfde materiaal en zijn het aantal start-ups en shut-downs identiek? Dataverzameling en verwerking nemen hierdoor steeds een belangrijkere rol in de organisaties in.

Data is niet alleen belangrijk voor de analyse van een huidig productieproces. Het kan namelijk inzicht geven in welke factoren van invloed zijn op de conditie. Met deze informatie kan de oplevering van een nieuwe machine een stuk voorspoediger gaan. Organisaties onderscheiden zich hier echt in wanneer er goed geanticipeerd kan worden op onverwachte gebeurtenissen.

Steeds meer technologieën komen beschikbaar in het achterhalen van deze informatie en dat gebeurt tevens op een steeds veiligere manier. Moeilijk bereikbare plaatsen kunnen bereikt worden door op afstand bestuurbare machines zoals drones, waardoor de risico’s op inspectiegebied ook verlaagd kunnen worden. Ook in de kantooromgeving zijn deze veranderingen merkbaar. Data-scientists kunnen steeds meer technieken gebruiken, zoals 3D-modellering en dit toepassen om meer geavanceerde algoritmes te ontwikkelen. Allemaal met als doel de juiste informatie te achterhalen.

Sleutel tot succes blijft samenwerking

Kennis en informatie over machines en andere installaties moeten worden vastgelegd, zodat deze niet verloren gaat. Er is een draagvlak van kennis nodig om succes te houden en krijgen. Binnen de TD moet men begrijpen waarom dingen op een bepaalde wijze worden gedaan, juist omdat onderhoud steeds meer data-gestuurd is. Ook is het belangrijk dat monteurs meegaan met nieuwe ontwikkelingen. Dat op het moment dat de installatie wijzigt, monteurs de kennis en kunde hebben om mee te kunnen gaan in de nieuwe situatie.

Samenwerking, met name door goede communicatie, is hierdoor van essentieel belang. Het optimaliseren van de conditie van een asset wordt alleen in goede banen geleid als de juiste mensen met elkaar gaan samenwerken. Men moet dezelfde taal spreken, van strategisch tot operationeel èn uitvoerend niveau.

Door: Karen Huybens en Lorenzo Rossi

 

Interessant onderwerp?

 

Per 1 oktober jongstleden heeft Traduco er een nieuwe collega bij. Hieronder stelt hij zich nader voor:

Mijn naam is Lorenzo Rossi en sinds 1 oktober 2018 ben ik in dienst getreden bij Traduco Asset Management als Asset Management Junior Consultant.

Na het afronden van mijn opleiding Technische Bedrijfskunde in 2017 ben ik als teamleider in een koffiefabriek werkzaam geweest. In deze periode heb ik veel aan mijn kwaliteiten als leidinggevende kunnen werken en was ik hoofdverantwoordelijk voor het behalen van de KPI’s en de optimalisatie van 5 koffiepads productielijnen.

In deze optimalisatietrajecten kon ik op gebied van proces- en peoplemanagement uitstekend met de LEAN methodieken werken, maar haalde ik juist op technisch gebied heel veel lering uit de methodieken van Asset Management. Ik raakte steeds meer geïnteresseerd in dit vakgebied nadat ik met de RAMS methodiek de zwakke punten in mijn proces kon aankaarten.

Toen ik de kans kreeg om bij Traduco te komen werken, was ik daarom direct geïnteresseerd. Ik kijk er erg naar uit om een expert te worden in dit vakgebied en ben blij dit bij Traduco te kunnen doen.

Een eerste maand bij een nieuwe werkgever is altijd spannend, maar ik ben erg goed opgevangen door mijn collega’s bij Traduco. Ik kon direct aansluiten bij de leergang Asset Management om verdiepende kennis op te doen en zien hoe andere bedrijven met Asset Management omgaan. Ook heb ik trainingen gehad in het door Traduco ontwikkelde risicomanagement software AMprover® en kon ik zelf al risico-analyses gaan uitvoeren op basis van de assets van mijn vorige werkgever.

Momenteel ontwikkel ik mijzelf naast een ervaren Traduco collega in een drietal projecten bij klanten in Zuid-Holland en Utrecht. Erg interessant om te zien hoe gevorderd bepaalde sectoren in Asset Management zijn en tegen welke problemen zij aanlopen.

Bestaande businessmodellen zijn gebaseerd op het stuk gaan van producten
Zonder de vervanging van kapotte producten, verliezen bedrijven een groot deel van hun business case. Gloeilampen gaan na een paar jaar kapot, zodat een nieuwe lamp moet worden aangeschaft.

Nieuwe ontwikkelingen met betrekking tot producten en diensten
Tegenwoordig richt Philips zich niet meer op lampen maar op licht als een product. Een andere ontwikkeling is dat de grootste tech bedrijven als een Uber (grootste taxibedrijf ter wereld) en Airbnb (grootste vastgoedbedrijf ter wereld) zelf geen assets meer in bezit hebben. Ze bieden een product aan waarbij ze de zorg en verantwoordelijkheid voor de assets bij derden laten. Hierdoor kunnen ze snel en zonder grote investeringen inspelen op nieuwe (markt)ontwikkelingen.

De snelheid van deze ontwikkelingen wordt de komende jaren alleen maar hoger
Doordat bestaande technologie betaalbaar(der) en daarmee toegankelijker wordt, komen er meer (digitale) mogelijkheden beschikbaar. Met steeds betaalbaardere geavanceerdere sensoren wordt meer data over assets verzameld. Echter neemt de hoeveelheid beschikbare data in zo’n mate toe dat deze niet meer met de hand, maar door de ICT zelf moet worden geanalyseerd. Dit zal ertoe leiden dat over vijf jaar elke Asset Management beslissing door Artificial Intelligence wordt ondersteund. Hierdoor zullen gebruikers en opdrachtgevers meer van organisaties vragen en eisen en is andere benadering van Asset Management nodig.

Data chaos
Op dit moment worden veel data- en onderhoud systemen onafhankelijk van elkaar geïmplementeerd waardoor samenhang ontbreekt. Er ontstaat een chaos van data, met als grootste bedreiging dat de juiste informatie niet uit de systemen kan worden gehaald. Een bedrijf moet nagaan waar, wanneer en hoe zij de nieuwe technologie het meest zinvol kan inzetten. Want ondanks dat bijvoorbeeld sensoren steeds goedkoper worden, zijn deze (nog) niet gratis. Er is een investering voor nodig. Om deze investering efficiënt in te zetten, zal een bedrijf eerst moeten bepalen waar de hoogste risico’s zich bevinden en het meeste rendement kan worden behaald met bijvoorbeeld een betere conditie bepaling van assets.

Welke invloed hebben deze ontwikkelingen op de toepassing van Asset (Data) Management?
Om mee te kunnen blijven doen, moet Asset Management slimmer, efficiënter en anders worden ingericht. Asset Management moet flexibel en wendbaar worden om gepersonaliseerde producten aan te kunnen bieden waarin men zelf invloed heeft op wat men afneemt. Om dit in de nabije toekomst voor elkaar te krijgen, zal naar het totale scope van de beschikbare data over assets moeten worden gekeken.
Een overall visie op data zal moeten worden opgesteld voor hoe de organisatie eenduidig met haar datamanagement om dient te gaan. Zo lang dit niet is geregeld, is het niet duidelijk hoe informatie geïnterpreteerd kan worden en hoe men ermee moet werken. De beschikbare informatie en de gedane investering verliest dan zijn waarde.

 

Karen Huybens is Junior Asset Management Consultant bij Traduco en schreef dit artikel naar aanleiding van het bijwonen van het NVDO Jongerenfestival dat in april jongstleden plaatsvond.
Het doel van dit festival is om leden onder de 35 jaar met elkaar in contact te brengen en hen te informeren over nieuwe ontwikkelingen en trends in hun vakgebied.

 

 

In de ruim afgelopen 11 jaar dat ik bij Traduco werk, ‘moet’ ik regelmatig aan vrienden en kennissen uitleggen wat Asset Management is. Zeker toen ik net bij Traduco begon, werd er met regelmaat gevraagd naar mijn werk. Nog steeds wanneer ik nieuwe mensen ontmoet komt het ‘issue’ weer naar voren.

Wanneer u een expert bent, dan hoeft u niet verder te lezen, u weet immers wel wat Asset Management inhoudt. Maar…. misschien heeft u zelf wel Dummies – zoals ik – in uw omgeving. Wellicht uw nichtje die u op een verjaardag binnen de familie ontmoet en aan u vraagt wat u nu precies voor werk doet. Leest u dan nog even verder!

> Lees het complete artikel op LinkedIn

 

Kiwa volgt training Asset Management bij Traduco

De auditoren op het gebied van ISO 55000 van Kiwa zijn door Traduco getraind in de ins en outs van Asset Management. Op deze wijze houden zowel Kiwa als Traduco aansluiting bij de actuele onderwerpen, welke momenteel in Asset Management land leven. In de training is vooral ingegaan op de wijze waarop een Asset Management organisatie op een zo praktisch mogelijke wijze kan worden ingericht, waarbij verschillende onderdelen als puzzelstukken in elkaar moeten vallen.

Ontwikkelingen op maatschappelijk en juridisch gebied
Welke ontwikkelingen vinden er plaats op juridisch en maatschappelijk gebied die aanleiding zijn geweest voor de ontwikkeling van de ISO 55000? Hierbij is vooral ingegaan op de verschuiving van verantwoordelijkheden op beheergebied naar asset eigenaren.

Invulling van de Line of Sight en Alignment
Op welke wijze wordt aan de Line of Sight, van strategisch naar operationeel beheer, invulling gegeven?  Maar ook: op welke wijze worden de processen van ontwerp naar gebruik en onderhoud op elkaar afgestemd, de Alignment?

Rol van risicomanagement naar Life Cycle Costing
Vanuit het tactisch proces kan met behulp van risicoanalyses worden gekeken naar de risico’s rondom het beheer van assets. Deze worden vervolgens vertaald naar concrete werkpakketten, welke kunnen worden uitgevoerd. Tevens dienen lange termijn overzichten te worden opgesteld, waarbij niet alleen van de optimale levensduur wordt uitgegaan, maar deze ook wordt bepaald.

Tot slot
In de training hebben Kiwa en Traduco ook veel van elkaar geleerd, waarbij we onze diensten weer aan de BV Nederland willen aanbieden.

‘Brand in de Schipholtunnel’… met een groot verkeersinfarct tot gevolg. Hoe kan het dat een relatief kleine gebeurtenis in een van onze belangrijke verkeerstunnels zo’n impact krijgt en misschien belangrijker: Wat kunnen we eraan doen om problemen in de toekomst te voorkomen?

De brand op zichzelf was geen grote brand, wel raakten allerlei elektriciteitskabels beschadigd, waardoor aanpalende systemen uitvielen. En ja, kan een tunnel wel weer open voor verkeer als niet alle systemen volledig operationeel zijn?

Hier zit de crux. Wanneer is een tunnel veilig genoeg om in gebruik te kunnen nemen? Het lijkt wel of we in onze maatschappij geen risico meer mogen nemen. En wie is er aansprakelijk als er iets mis gaat? We vrezen allemaal Amerikaanse toestanden, maar in de praktijk wordt ook die soep niet zo heet gegeten.

In Nederland zijn er nauwelijks rechtszaken geweest, waar een bestuurder of eigenaar van een installatie aansprakelijk is gesteld voor ‘onbehoorlijk gedrag’ met betrekking tot het asset management van installaties. Het meest extreme voorbeeld in deze is de veroordeling van het management van Chemie Pack geweest. En zelfs hier heeft de rechter alleen een taakstraf opgelegd.
In Amerika zijn er tunnels en viaducten, waarbij je jezelf afvraagt of het wel veilig is om het desbetreffende ‘kunstwerk’ in te rijden. Gelukkig gaat president Trump een groot budget uittrekken om hier wat aan te doen.

In Nederland mogen we ons gelukkig prijzen met de staat van onze infrastructuur. Toch zou het een stuk beter kunnen. Zo nu en dan gebeurt er iets met onze infrastructuur – of assets. De vraag is dan of we de verschillende ondersteunende veiligheidssystemen vervolgens dusdanig kunnen inrichten dat deze gebeurtenissen niet of maar beperkt leiden tot een stilstand van de productieprocessen rondom deze installaties, in dit geval de verkeersstroom door de tunnel.

We zouden ons volgende zaken kunnen afvragen:

  • of we niet met een tijdelijke beheersmaatregel iets meer risico mogen nemen;
  • of dat andere typen installaties de rol van bepaalde installaties gedeeltelijk over kunnen nemen.

We kunnen in dit geval zelfs spreken over een stukje reliability en availability engineering. Goed dat de komende jaren verder gewerkt zal worden aan de verbetering van de Schipholtunnel. Belangrijk dat de reliabillity en availability engineering hier voldoende aandacht krijgen.