Per 1 oktober jongstleden heeft Traduco er een nieuwe collega bij. Hieronder stelt hij zich nader voor:

Mijn naam is Lorenzo Rossi en sinds 1 oktober 2018 ben ik in dienst getreden bij Traduco Asset Management als Asset Management Junior Consultant.

Na het afronden van mijn opleiding Technische Bedrijfskunde in 2017 ben ik als teamleider in een koffiefabriek werkzaam geweest. In deze periode heb ik veel aan mijn kwaliteiten als leidinggevende kunnen werken en was ik hoofdverantwoordelijk voor het behalen van de KPI’s en de optimalisatie van 5 koffiepads productielijnen.

In deze optimalisatietrajecten kon ik op gebied van proces- en peoplemanagement uitstekend met de LEAN methodieken werken, maar haalde ik juist op technisch gebied heel veel lering uit de methodieken van Asset Management. Ik raakte steeds meer geïnteresseerd in dit vakgebied nadat ik met de RAMS methodiek de zwakke punten in mijn proces kon aankaarten.

Toen ik de kans kreeg om bij Traduco te komen werken, was ik daarom direct geïnteresseerd. Ik kijk er erg naar uit om een expert te worden in dit vakgebied en ben blij dit bij Traduco te kunnen doen.

Een eerste maand bij een nieuwe werkgever is altijd spannend, maar ik ben erg goed opgevangen door mijn collega’s bij Traduco. Ik kon direct aansluiten bij de leergang Asset Management om verdiepende kennis op te doen en zien hoe andere bedrijven met Asset Management omgaan. Ook heb ik trainingen gehad in het door Traduco ontwikkelde risicomanagement software AMprover® en kon ik zelf al risico-analyses gaan uitvoeren op basis van de assets van mijn vorige werkgever.

Momenteel ontwikkel ik mijzelf naast een ervaren Traduco collega in een drietal projecten bij klanten in Zuid-Holland en Utrecht. Erg interessant om te zien hoe gevorderd bepaalde sectoren in Asset Management zijn en tegen welke problemen zij aanlopen.

Bestaande businessmodellen zijn gebaseerd op het stuk gaan van producten
Zonder de vervanging van kapotte producten, verliezen bedrijven een groot deel van hun business case. Gloeilampen gaan na een paar jaar kapot, zodat een nieuwe lamp moet worden aangeschaft.

Nieuwe ontwikkelingen met betrekking tot producten en diensten
Tegenwoordig richt Philips zich niet meer op lampen maar op licht als een product. Een andere ontwikkeling is dat de grootste tech bedrijven als een Uber (grootste taxibedrijf ter wereld) en Airbnb (grootste vastgoedbedrijf ter wereld) zelf geen assets meer in bezit hebben. Ze bieden een product aan waarbij ze de zorg en verantwoordelijkheid voor de assets bij derden laten. Hierdoor kunnen ze snel en zonder grote investeringen inspelen op nieuwe (markt)ontwikkelingen.

De snelheid van deze ontwikkelingen wordt de komende jaren alleen maar hoger
Doordat bestaande technologie betaalbaar(der) en daarmee toegankelijker wordt, komen er meer (digitale) mogelijkheden beschikbaar. Met steeds betaalbaardere geavanceerdere sensoren wordt meer data over assets verzameld. Echter neemt de hoeveelheid beschikbare data in zo’n mate toe dat deze niet meer met de hand, maar door de ICT zelf moet worden geanalyseerd. Dit zal ertoe leiden dat over vijf jaar elke Asset Management beslissing door Artificial Intelligence wordt ondersteund. Hierdoor zullen gebruikers en opdrachtgevers meer van organisaties vragen en eisen en is andere benadering van Asset Management nodig.

Data chaos
Op dit moment worden veel data- en onderhoud systemen onafhankelijk van elkaar geïmplementeerd waardoor samenhang ontbreekt. Er ontstaat een chaos van data, met als grootste bedreiging dat de juiste informatie niet uit de systemen kan worden gehaald. Een bedrijf moet nagaan waar, wanneer en hoe zij de nieuwe technologie het meest zinvol kan inzetten. Want ondanks dat bijvoorbeeld sensoren steeds goedkoper worden, zijn deze (nog) niet gratis. Er is een investering voor nodig. Om deze investering efficiënt in te zetten, zal een bedrijf eerst moeten bepalen waar de hoogste risico’s zich bevinden en het meeste rendement kan worden behaald met bijvoorbeeld een betere conditie bepaling van assets.

Welke invloed hebben deze ontwikkelingen op de toepassing van Asset (Data) Management?
Om mee te kunnen blijven doen, moet Asset Management slimmer, efficiënter en anders worden ingericht. Asset Management moet flexibel en wendbaar worden om gepersonaliseerde producten aan te kunnen bieden waarin men zelf invloed heeft op wat men afneemt. Om dit in de nabije toekomst voor elkaar te krijgen, zal naar het totale scope van de beschikbare data over assets moeten worden gekeken.
Een overall visie op data zal moeten worden opgesteld voor hoe de organisatie eenduidig met haar datamanagement om dient te gaan. Zo lang dit niet is geregeld, is het niet duidelijk hoe informatie geïnterpreteerd kan worden en hoe men ermee moet werken. De beschikbare informatie en de gedane investering verliest dan zijn waarde.

 

Karen Huybens is Junior Asset Management Consultant bij Traduco en schreef dit artikel naar aanleiding van het bijwonen van het NVDO Jongerenfestival dat in april jongstleden plaatsvond.
Het doel van dit festival is om leden onder de 35 jaar met elkaar in contact te brengen en hen te informeren over nieuwe ontwikkelingen en trends in hun vakgebied.

 

 

In de ruim afgelopen 11 jaar dat ik bij Traduco werk, ‘moet’ ik regelmatig aan vrienden en kennissen uitleggen wat Asset Management is. Zeker toen ik net bij Traduco begon, werd er met regelmaat gevraagd naar mijn werk. Nog steeds wanneer ik nieuwe mensen ontmoet komt het ‘issue’ weer naar voren.

Wanneer u een expert bent, dan hoeft u niet verder te lezen, u weet immers wel wat Asset Management inhoudt. Maar…. misschien heeft u zelf wel Dummies – zoals ik – in uw omgeving. Wellicht uw nichtje die u op een verjaardag binnen de familie ontmoet en aan u vraagt wat u nu precies voor werk doet. Leest u dan nog even verder!

> Lees het complete artikel op LinkedIn

 

Kiwa volgt training Asset Management bij Traduco

De auditoren op het gebied van ISO 55000 van Kiwa zijn door Traduco getraind in de ins en outs van Asset Management. Op deze wijze houden zowel Kiwa als Traduco aansluiting bij de actuele onderwerpen, welke momenteel in Asset Management land leven. In de training is vooral ingegaan op de wijze waarop een Asset Management organisatie op een zo praktisch mogelijke wijze kan worden ingericht, waarbij verschillende onderdelen als puzzelstukken in elkaar moeten vallen.

Ontwikkelingen op maatschappelijk en juridisch gebied
Welke ontwikkelingen vinden er plaats op juridisch en maatschappelijk gebied die aanleiding zijn geweest voor de ontwikkeling van de ISO 55000? Hierbij is vooral ingegaan op de verschuiving van verantwoordelijkheden op beheergebied naar asset eigenaren.

Invulling van de Line of Sight en Alignment
Op welke wijze wordt aan de Line of Sight, van strategisch naar operationeel beheer, invulling gegeven?  Maar ook: op welke wijze worden de processen van ontwerp naar gebruik en onderhoud op elkaar afgestemd, de Alignment?

Rol van risicomanagement naar Life Cycle Costing
Vanuit het tactisch proces kan met behulp van risicoanalyses worden gekeken naar de risico’s rondom het beheer van assets. Deze worden vervolgens vertaald naar concrete werkpakketten, welke kunnen worden uitgevoerd. Tevens dienen lange termijn overzichten te worden opgesteld, waarbij niet alleen van de optimale levensduur wordt uitgegaan, maar deze ook wordt bepaald.

Tot slot
In de training hebben Kiwa en Traduco ook veel van elkaar geleerd, waarbij we onze diensten weer aan de BV Nederland willen aanbieden.

‘Brand in de Schipholtunnel’… met een groot verkeersinfarct tot gevolg. Hoe kan het dat een relatief kleine gebeurtenis in een van onze belangrijke verkeerstunnels zo’n impact krijgt en misschien belangrijker: Wat kunnen we eraan doen om problemen in de toekomst te voorkomen?

De brand op zichzelf was geen grote brand, wel raakten allerlei elektriciteitskabels beschadigd, waardoor aanpalende systemen uitvielen. En ja, kan een tunnel wel weer open voor verkeer als niet alle systemen volledig operationeel zijn?

Hier zit de crux. Wanneer is een tunnel veilig genoeg om in gebruik te kunnen nemen? Het lijkt wel of we in onze maatschappij geen risico meer mogen nemen. En wie is er aansprakelijk als er iets mis gaat? We vrezen allemaal Amerikaanse toestanden, maar in de praktijk wordt ook die soep niet zo heet gegeten.

In Nederland zijn er nauwelijks rechtszaken geweest, waar een bestuurder of eigenaar van een installatie aansprakelijk is gesteld voor ‘onbehoorlijk gedrag’ met betrekking tot het asset management van installaties. Het meest extreme voorbeeld in deze is de veroordeling van het management van Chemie Pack geweest. En zelfs hier heeft de rechter alleen een taakstraf opgelegd.
In Amerika zijn er tunnels en viaducten, waarbij je jezelf afvraagt of het wel veilig is om het desbetreffende ‘kunstwerk’ in te rijden. Gelukkig gaat president Trump een groot budget uittrekken om hier wat aan te doen.

In Nederland mogen we ons gelukkig prijzen met de staat van onze infrastructuur. Toch zou het een stuk beter kunnen. Zo nu en dan gebeurt er iets met onze infrastructuur – of assets. De vraag is dan of we de verschillende ondersteunende veiligheidssystemen vervolgens dusdanig kunnen inrichten dat deze gebeurtenissen niet of maar beperkt leiden tot een stilstand van de productieprocessen rondom deze installaties, in dit geval de verkeersstroom door de tunnel.

We zouden ons volgende zaken kunnen afvragen:

  • of we niet met een tijdelijke beheersmaatregel iets meer risico mogen nemen;
  • of dat andere typen installaties de rol van bepaalde installaties gedeeltelijk over kunnen nemen.

We kunnen in dit geval zelfs spreken over een stukje reliability en availability engineering. Goed dat de komende jaren verder gewerkt zal worden aan de verbetering van de Schipholtunnel. Belangrijk dat de reliabillity en availability engineering hier voldoende aandacht krijgen.