Artikelen door Arjen@DTC

,

Training Kiwa

Kiwa volgt training Asset Management bij Traduco De auditoren op het gebied van ISO 55000 van Kiwa zijn door Traduco getraind in de ins en outs van Asset Management. Op deze wijze houden zowel Kiwa als Traduco aansluiting bij de actuele onderwerpen, welke momenteel in Asset Management land leven. In de training is vooral ingegaan op de wijze waarop een […]

Uitbesteding van Werk met Asset Management

Een grote internationale vervoerder had de ambitie een groot deel van de beheer- en onderhoudsactiviteiten tot op tactisch beheerniveau duurzaam uit te besteden aan de markt. Dit vereiste een strategie die leidde tot een organisatie die kan worden gekenmerkt als een professioneel opdrachtgever die de capaciteiten en competenties kreeg om een regie voerende rol te […]

,

Fire in the hole – Brand in de Schipholtunnel

‘Brand in de Schipholtunnel’… met een groot verkeersinfarct tot gevolg. Hoe kan het dat een relatief kleine gebeurtenis in een van onze belangrijke verkeerstunnels zo’n impact krijgt en misschien belangrijker: Wat kunnen we eraan doen om problemen in de toekomst te voorkomen? De brand op zichzelf was geen grote brand, wel raakten allerlei elektriciteitskabels beschadigd, […]

,

Asset Management Solvay

Afsluiting leergang Asset Management bij Solvay Op 11 januari jongstleden heeft een nieuwe lichting cursisten de leergang Asset Management afgerond. Dit jaar heeft de eindopdracht plaatsgevonden bij het bedrijf van één van de cursisten: Solvay in Herten (Limburg), waar – als voorbeeld – naar het Asset Management van een aantal productie installaties is gekeken. Specifiek […]

,

Risk & Reliability Optimization

Traduco ondersteunt één van Amerika’s grootste raffinagebedrijven met een unieke aanpak De uitdagingen voor bedrijven in de olie- en gasindustrie zijn groter dan ooit. Mede door verduurzaming, lage olieprijzen, politieke invloeden en stijgende kosten bij de winning van aardolie staan de productiekosten onder druk. Productieverlies door stilstand loopt bij raffinaderijen en chemische plants al snel […]

,

Minor Asset Management

Sinds 2007 verzorgt Traduco de Minor Asset Management bij de Hogeschool InHolland te Alkmaar Onderdeel van de Minor is de praktijkopdracht, deze wordt door de studenten Technische Bedrijfskunde uitgevoerd bij een extern bedrijf. Gedurende de looptijd van de Minor voeren de studenten in kleine groepjes een Asset Management opdracht uit. De docent van Traduco begeleidt […]