Training Kiwa

,

Kiwa volgt training Asset Management bij Traduco

De auditoren op het gebied van ISO 55000 van Kiwa zijn door Traduco getraind in de ins en outs van Asset Management. Op deze wijze houden zowel Kiwa als Traduco aansluiting bij de actuele onderwerpen, welke momenteel in Asset Management land leven. In de training is vooral ingegaan op de wijze waarop een Asset Management organisatie op een zo praktisch mogelijke wijze kan worden ingericht, waarbij verschillende onderdelen als puzzelstukken in elkaar moeten vallen.

Ontwikkelingen op maatschappelijk en juridisch gebied
Welke ontwikkelingen vinden er plaats op juridisch en maatschappelijk gebied die aanleiding zijn geweest voor de ontwikkeling van de ISO 55000? Hierbij is vooral ingegaan op de verschuiving van verantwoordelijkheden op beheergebied naar asset eigenaren.

Invulling van de Line of Sight en Alignment
Op welke wijze wordt aan de Line of Sight, van strategisch naar operationeel beheer, invulling gegeven?  Maar ook: op welke wijze worden de processen van ontwerp naar gebruik en onderhoud op elkaar afgestemd, de Alignment?

Rol van risicomanagement naar Life Cycle Costing
Vanuit het tactisch proces kan met behulp van risicoanalyses worden gekeken naar de risico’s rondom het beheer van assets. Deze worden vervolgens vertaald naar concrete werkpakketten, welke kunnen worden uitgevoerd. Tevens dienen lange termijn overzichten te worden opgesteld, waarbij niet alleen van de optimale levensduur wordt uitgegaan, maar deze ook wordt bepaald.

Tot slot
In de training hebben Kiwa en Traduco ook veel van elkaar geleerd, waarbij we onze diensten weer aan de BV Nederland willen aanbieden.