• Agenda

21 november 2018

Een samenwerking tussen:

     

Kennissessie Internet of Things

Wat gaat IoT voor jouw Assets & Maintenance betekenen?

Internet of Things (IoT) brengt waardevolle kansen met zich mee en maakt het mogelijk om kosten te besparen, processen efficiënter en effectiever in te richten en downtime te minimaliseren. Door assets met het internet te verbinden kunnen niet alleen kostenbesparingen gerealiseerd worden maar er kan ook concurrentievoordeel behaald worden.

Op woensdag 21 november 2018 wordt de Kennissessie Internet of Things georganiseerd. De kennissessie is bedoeld voor professionals die in aanraking komen met de ontwikkelingen van IoT op het gebied van Asset Management & Maintenance. Lama Groep, Traduco, IBM en eMagiz zullen hun expertise en praktijkervaringen op dit vakgebied delen.

10 en 17 april 2019

Verdiepende training LCC en Total Cost of Ownership

Life Cycle Costing (LCC) is een methodiek om op basis van kosten, de optimale levensduur van een fysieke asset , de functievervuller, gedurende de gehele levenscyclus te bepalen. Hierbij wordt rekening gehouden met de investeringskosten, de beheer-, gebruiks- en onderhoudskosten, de gemonetariseerde maatschappelijke kosten als gevolg van falen (storingen) van een fysieke asset en tenslotte de ‘sloopkosten’.

Vanuit vele verzoeken van deelnemers aan onze leergang Asset Management bieden wij hiervoor deze verdiepende LCC-training aan welke in 2 dagdelen wordt gegeven. In deze training is voldoende tijd beschikbaar voor interactie en vragen van de deelnemers. U gaat een specifieke Business Case opzetten voor het bedrijf waar u actief bent of u werkt een door Traduco voorbereide business case uit.

Start 8 mei 2019

Leergang Asset Management

In samenwerking met de NVDO organiseert Traduco, als onderdeel van de NVDO Maintenance Academy, de 7-daagse leergang Asset Management.

Data voorjaar 2019: 8/9 mei, 22/23 mei, 5/6 juni, 20 juni.

Start 9 oktober 2019

Leergang Asset Management

In samenwerking met de NVDO organiseert Traduco, als onderdeel van de NVDO Maintenance Academy, de 7-daagse leergang Asset Management.

Data najaar 2019: 9/10 oktober, 30/31 oktober, 13/14 november, 28 november.

Op onze LinkedIn- en Twitterbedrijfsprofielen worden regelmatig updates geplaatst.
 Wilt u automatisch op de hoogte blijven over nieuws over Asset Management, ons bedrijf, vacatures, blogs, klantcases en onze oplossingen voor u?

Volg ons op LinkedIn
Volg ons op Twitter

ACTUEEL

Even voorstellen: Lorenzo Rossi

, ,
Per 1 oktober jongstleden heeft Traduco er een nieuwe collega bij. Hieronder stelt hij zich nader voor: Mijn naam is Lorenzo Rossi en sinds 1 oktober 2018 ben ik in dienst getreden bij Traduco Asset Management als Asset Management Junior…

Asset Data Management vanuit het leveranciersperspectief

,
Asset Data Management is een veelbesproken onderwerp. Vele initiatieven maken het vaak moeilijk om goede keuzes te maken rondom data management binnen Asset Management. In dit artikel wordt ingegaan op een aantal belangrijke ontwikkelingen binnen…

Jaarcongres Institute of Asset Management (IAM)

,
Het IAM heeft als doel kennis over de verschillende sectoren heen te stimuleren. Op 26 september jongstleden organiseerde het IAM haar 3e Nederlandse jaarcongres. Nico Groen en Karen Huybens namen namens Traduco deel aan dit congres. Het thema…

Wilt u per mail op de hoogte worden gehouden
van de ontwikkelingen bij Traduco?

Vul dan hier uw gegevens in.