Begin dit jaar is Remco Scholten bij ons in dienst getreden als stagiair. Zijn stage loopt tot eind juni. Hieronder stelt hij zich nader voor:

 

“Sinds eind januari 2018 mag ik, Remco Scholten, de rol als stagiair vervullen bij Traduco. Daar ben ik best wel trots op, aangezien Traduco mij zo veel kennis te bieden heeft over Asset Management.
Momenteel zit ik in het vierde jaar van mijn studie Technische Bedrijfskunde. Ik ben ik bezig aan mijn laatste stage en in september 2018 ga ik afstuderen. Vorig jaar kreeg ik het vak Asset Management op school gedoceerd door enkele consultants van Traduco. Dit inspireerde mij om bij Traduco stage te gaan lopen.

 

“Asset Management ondersteunt het primair proces en omvat de organisatie en alle taken
die nodig zijn om al uw fysieke bedrijfsmiddelen gedurende de gehele levensduur,
op een kosteneffectieve wijze in te zetten, ter realisatie van de bedrijfsdoelstellingen.”

 

Traduco geeft mij de kans mijn netwerk te vergroten, aangezien ik met verschillen bedrijven op hoog niveau in contact kom. Een steentje bijdragen aan de organisatie en daarnaast veel te leren is een ideale combinatie!

Stageopdracht
Tijdens mijn stage zal ik een digitale bibliotheek gaan opzetten in AMprover®.
AMprover® is het softwaresysteem van Traduco dat bedrijven en consultants ondersteunt in het maken van o.a. risicoanalyses. In de loop van tijd zijn er binnen Traduco heel wat risicoanalyses uitgevoerd. Al deze data kan omgezet worden in informatie voor de klanten, zodat er met bepaalde betrouwbaarheid een uitspraak in vorm van een risicoanalyse gedaan kan worden over een bepaald kritisch component, bijvoorbeeld een pomp.

Resultaat
Door de opzet van een digitale bibliotheek zal een risicoanalyse gedaan kunnen met minder tussenkomst van een consultant. Voordelen hiervan zijn zowel voor de klant als voor Traduco:

• efficiency verbetering
• betere consistentie binnen onderhoudsconcepten

En… voor mijn onderzoek een goed cijfer!”

 

 

Zorg voor water en veiligheid
Het Hoogheemraad van Delfland is verantwoordelijk voor het waterbeheer en de waterkwaliteit in de regio Delfland. Delfland staat voor zijn kerntaken en zorgt voor veilige dijken, schoon en voldoende water en de zuivering van huishoudelijk afvalwater.

Vraagstelling
De omgeving wordt steeds complexer en daardoor verandert de positie van Delfland in de maatschappij en de manier waarop Delfland zijn kerntaken wil en kan uitvoeren. Om deze reden is Delfland de afgelopen jaren bezig met de invoering van Asset Management. Hiertoe is de organisatie aangepast en zijn de taken en rollen verdeeld. Aan Traduco is door de afdeling Informatisering en Automatisering (I&A) de vraag gesteld om te inventariseren op welke wijze het informatiemanagement op deze ontwikkeling kan aansluiten.

Aanpak
Voor dit project is met behulp van de Quick Scan gekeken hoe de organisatie en procedures zijn ingericht waarbij de ISO 55000 als leidraad wordt meegenomen. Hiervoor heeft Traduco het VVV-model ontwikkeld, waar het informatiemanagement op is geprojecteerd. In dit model wordt zichtbaar gemaakt hoe de organisatie van strategisch naar uitvoerend niveau samenwerkt (lign of sight) en op welke wijze de afdelingen projecten, onderhoud en productie (alignment) met elkaar samenwerken.

Resultaat
Bovenstaande aanpak heeft volgende resultaten voor Hoogheemraadschap van Delfland met zich meegebracht :
• de wijze waarop de verschillende informatie wordt verzameld is inzichtelijk gemaakt
• de systemen welke worden gebruikt zijn in relatie tot elkaar gebracht
• de objectstructuur vormt de kern waarop informatie wordt uitgewisseld
• de wijze van samenwerken tussen de I&A afdeling en de afdeling Asset Management is ingebed