Afsluiting leergang Asset Management bij Solvay

Op 11 januari jongstleden heeft een nieuwe lichting cursisten de leergang Asset Management afgerond. Dit jaar heeft de eindopdracht plaatsgevonden bij het bedrijf van één van de cursisten: Solvay in Herten (Limburg), waar – als voorbeeld – naar het Asset Management van een aantal productie installaties is gekeken. Specifiek zijn hierbij naar de verschillende risico’s, optimale beheersmaatregelen en de life cycle kosten gekeken. Daarnaast is op deze dag ook aandacht besteed aan de impact van een aantal organisatorische veranderingen (Human Factor Monitor) binnen de organisatie van Unica.

Al met al een leerzame leergang met leuke resultaten. Traduco wenst alle cursisten veel succes in de toekomst met het verbeteren van het Asset Management binnen hun eigen bedrijf!

Traduco ondersteunt één van Amerika’s grootste raffinagebedrijven met een unieke aanpak

De uitdagingen voor bedrijven in de olie- en gasindustrie zijn groter dan ooit. Mede door verduurzaming, lage olieprijzen, politieke invloeden en stijgende kosten bij de winning van aardolie staan de productiekosten onder druk. Productieverlies door stilstand loopt bij raffinaderijen en chemische plants al snel op tot meer dan 1 miljoen euro per dag. Dit maakt kosteneffectief beheer en onderhoud van de assets essentieel.

  • Waar moet een bedrijf als eerste geld in investeren?
  • Waar loopt men de grootste risico’s in termen van veiligheid, gezondheid, milieu en productieverlies?
  • Waar liggen de prioriteiten bij een onderhoudsstop?
  • Waar zitten de zwakke schakels binnen het productieproces?

Om deze vragen te beantwoorden zijn conventionele Asset Management methodieken als FMECA/RCM doeltreffend. Echter vergen deze vaak een lange doorlooptijd en veel van een organisatie, zowel financieel als van de personele capaciteit.

Sander Eekhof, Consultant van Traduco B.V. ondersteunt de klant van Traduco (Global Solutions) – een van de grootste onafhankelijke petroleum raffinaderijen en leveranciers van transportbrandstoffen, stookolie, petrochemische grondstoffen, smeermiddelen en andere aardolieproducten – in de Verenigde Staten met een unieke en nieuwe aanpak: Risk & Reliability Optimization. Een combinatie van risicobeoordeling en betrouwbaarheidsanalyses met behulp van de software tool AMprover®. Hiermee wordt in zeer korte tijd een gehele raffinaderij of (petro)chemische plant doorgelicht.

Sinds 2007 verzorgt Traduco de Minor Asset Management bij de Hogeschool InHolland te Alkmaar

Onderdeel van de Minor is de praktijkopdracht, deze wordt door de studenten Technische Bedrijfskunde uitgevoerd bij een extern bedrijf. Gedurende de looptijd van de Minor voeren de studenten in kleine groepjes een Asset Management opdracht uit. De docent van Traduco begeleidt ze hierbij. De uitgevoerde opdracht levert aandachtspunten op die nodig zijn voor een succesvolle implementatie van Asset Management binnen de betreffende bedrijven. Aan het eind van de Minor maakt elke groep studenten een eindrapport met bijhorende eindpresentatie.

Op 12 en 13 januari jongstleden hebben de studenten hun presentatie gehouden bij Traduco in Heerhugowaard. Op de foto start een van de groepen hun presentatie van de opdracht bij opdrachtgever CiRoPack uit Heiloo, totaalleverancier van verpakkingen en verpakkingsmaterialen.

Van de Hogeschool InHolland waren Jan Jansma (docent opleiding Technische Bedrijfskunde) en Colette van der Ree (coördinator opleiding Technische Bedrijfskunde) aanwezig. Traduco werd vertegenwoordigd door John Vrijbloed (docent Traduco Minor Asset Management) en Nico Groen (Directeur). Ook het bedrijfsmanagement van de deelnemende bedrijven aan de praktijkopdracht behoorden tot de toehoorders van de presentaties.

Traduco wenst alle studenten veel succes in de toekomst en wellicht komen wij elkaar later nog tegen in het werkveld!