• AMprove your Asset Performance!

AMPROVER®

Risico’s bepalen & slim beheren. Innovatieve en robuuste risicomanagement software.

TRAINING

Kennisprogramma’s waarmee u Asset Management in uw organisatie kunt realiseren en verbeteren.

CONSULTANCY

Uw deskundige partner bij de toepassing van de Asset Management systematiek.

REFERENTIES

Traduco werkt voor vele organisaties in diverse marktsegmenten.

ASSET MANAGEMENT

“Asset Management ondersteunt het primair proces en omvat de organisatie en alle taken die nodig zijn om al uw fysieke bedrijfsmiddelen gedurende de gehele levensduur op een kosteneffectieve wijze in te zetten ter realisatie van de bedrijfsdoelstellingen”.

Hoe kan ik mijn fysieke bedrijfsmiddelen dusdanig goed benutten, dat ik voorlopig geen nieuwe investering hoef te doen? Is mijn organisatie ingericht voor kosteneffectief beheer? Hoe worden mijn fysieke bedrijfsmiddelen gebruikt en onderhouden?

Traduco is een onafhankelijk adviesbureau dat opdrachtgevers helpt antwoord te geven op deze en andere vragen. Samen met de klant werken wij aan kosteneffectief beheer van fysieke bedrijfsmiddelen. Dat noemen we Asset Management.

Omdat risico lopen voor u gewoon geen optie is…

Het Asset Management gedachtengoed is gebaseerd op het continu verbeterprincipe, waarbij Plan-Do-Check-Act centraal staat.

Asset Management kan in verschillende gradaties in uw organisatie ingebed worden.
De wijze van implementatie hangt af van uw eigen organisatie, uw wensen en ambitie. Ook bestaat de mogelijkheid om uw organisatie te ontwikkelen tot een organisatie waarbij Asset Management een “way of life” is: ISO 55000 gecertificeerd.

Het Asset Management gedachtengoed bestaat uit vier bouwstenen:

 • ASSET BASELINE MANAGEMENT (plan)

 • ASSET DATA MANAGEMENT (do)

 • ASSET MANAGEMENT CONTROL (check)

 • ASSET ORGANISATION MANAGEMENT (act)

Het toepassen van deze vier bouwstenen draagt bij aan het continu verbeteringsproces dat leidt tot meer inzicht, meer controle en meer rendement.

Inrichting van het continu verbeterproces zorgt ervoor dat het gedachtengoed ‘streven naar optimale kosteneffectiviteit over de technische levensduur’ gewaarborgd wordt en blijft.

Door het cyclische karakter van het continu verbeterprincipe integraal onderdeel te maken van de bedrijfsdoelstellingen blijft Asset Management hoog op de agenda staan.

RESULTAAT

Door het Asset Management gedachtengoed, de methodiek conform de ISO 55000, onderdeel te maken van de bedrijfsdoelstelling en in te bedden in de organisatie komt u “in control”. Het optimaal beheersen van uw risico’s en het kunnen sturen op kosteneffectief beheer en onderhoud van uw bedrijfsmiddelen, gedurende de gehele levensduur van deze middelen, dragen bij aan een gezonde en duurzame organisatie.

 • VEILIGHEID

  U kunt de verantwoordelijkheid voor veiligheid ook echt nemen, behouden en borgen.

 • RISICO’S

  U bent, vanuit maatschappelijke verantwoordelijkheid, zich bewust van de diverse risico’s, de negatieve effecten bij falen en de gevolgen voor de gedefinieerde bedrijfswaarden.

 • EFFICIENCYSLAG

  U wordt in staat gesteld een efficiencyslag te maken en betere sturingsinformatie te verstrekken.

 • CONTINUITEIT

  Het wordt makkelijker om zelf de verantwoordelijkheid te dragen voor de continuïteit van uw onderneming.

 • STAKEHOLDERS

  Het wordt gemakkelijker om u te verantwoorden naar de diverse stakeholders.

 • ONDERNEMERSCHAP

  En het bevordert ondernemerschap:
  – Beslissingen worden genomen op basis van prestaties, risico’s en kosten.
  – Doe datgene waar u goed in bent, richt u op de kernactiviteiten en laat de rest over aan een ander.
  – U ziet kansen, kunt ze pakken en omzetten in rendement!

Op onze LinkedIn- en Twitterbedrijfsprofielen worden regelmatig updates geplaatst.
 Wilt u automatisch op de hoogte blijven over nieuws over Asset Management, ons bedrijf, vacatures, blogs, klantcases en onze oplossingen voor u?

Volg ons op LinkedIn
Volg ons op Twitter

ACTUEEL

Invloed van nieuwe marktontwikkelingen op Asset Management

, ,
Bestaande businessmodellen zijn gebaseerd op het stuk gaan van producten Zonder de vervanging van kapotte producten, verliezen bedrijven een groot deel van hun business case. Gloeilampen gaan na een paar jaar kapot, zodat een nieuwe lamp moet…

Mix & Match Event in AFAS-stadion Alkmaar

,
Op vrijdag 20 april jl. heeft Traduco deelgenomen aan het Mix & Match Event in het AFAS-stadion in Alkmaar. Zo’n 600 studenten van de Hogeschool Inholland werden in contact gebracht met ca. 60 deelnemende bedrijven, op zoek naar een match! De…

Ontwerpkeuzes maken op basis van RAMS- en RCM analyses met behulp van Asset Management software

,
Van traditioneel ontworpen assets blijkt dat 80% van de totale life cycle costs (LCC) al is bepaald op het moment dat het ontwerp in de operationele fase komt. Dit betekent dat tijdens de exploitatie fase de mogelijkheid beperkt is om de onderhoudskosten…

Wilt u per e-mail op de hoogte worden gehouden
van de ontwikkelingen bij Traduco?

Vul dan hier uw gegevens in:

AGENDA

Wij organiseren regelmatig interessante workshops, trainingen, cursussen en events.