• AMprove your Asset Performance!

AMPROVER®

Risico’s bepalen & slim beheren. Innovatieve en robuuste risicomanagement software.

TRAINING

Kennisprogramma’s waarmee u Asset Management in uw organisatie kunt realiseren en verbeteren.

CONSULTANCY

Uw deskundige partner bij de toepassing van de Asset Management systematiek.

REFERENTIES

Traduco werkt voor vele organisaties in diverse marktsegmenten.

WAT IS ASSET MANAGEMENT?

Asset Management ondersteunt het primair proces en omvat de organisatie en alle taken die nodig zijn om al uw fysieke bedrijfsmiddelen gedurende de gehele levensduur op een kosteneffectieve wijze in te zetten ter realisatie van de bedrijfsdoelstellingen.

PRIMAIR PROCES

Asset Management voegt waarde toe aan het primair proces

Bij Asset Management staat het primair proces centraal. Ieder bedrijf ontleent immers zijn bestaansrecht uit een goed lopend primair proces.

Vanuit Asset Management wordt inzichtelijk gemaakt op welke wijze investeringen, onderhoud en logistiek, maar ook zaken als veiligheid, gezondheid, eco-efficiency en kwaliteit (SHEQ) waarde aan het primair proces toevoegen. Hierdoor kunnen de juiste keuzen en afwegingen worden gemaakt binnen Asset Management.

Traduco helpt organisaties antwoord te geven o.a. onderstaande vragen:

 • Hoe kan ik mijn fysieke bedrijfsmiddelen dusdanig goed benutten, dat ik voorlopig geen nieuwe investering hoef te doen?
 • Is mijn organisatie ingericht voor kosteneffectief beheer?
 • Hoe worden mijn fysieke bedrijfsmiddelen gebruikt en onderhouden?

Omdat risico lopen voor u gewoon geen optie is…

CONTINU VERBETEREN

Het Asset Management gedachtengoed is gebaseerd op het continu verbeterprincipe, waarbij Plan-Do-Check-Act centraal staat.

Asset Management kan in verschillende gradaties in uw organisatie ingebed worden.
De wijze van implementatie hangt af van uw eigen organisatie, uw wensen en ambitie. Ook bestaat de mogelijkheid om uw organisatie te ontwikkelen tot een organisatie waarbij Asset Management een “way of life” is: ISO 55000 gecertificeerd.

Het Asset Management gedachtengoed bestaat uit vier bouwstenen:

 • ASSET BASELINE MANAGEMENT (plan)

 • ASSET DATA MANAGEMENT (do)

 • ASSET MANAGEMENT CONTROL (check)

 • ASSET ORGANISATION MANAGEMENT (act)

PDCA

Het toepassen van deze vier bouwstenen draagt bij aan het continu verbeteringsproces dat leidt tot meer inzicht, meer controle en meer rendement.

Inrichting van het continu verbeterproces zorgt ervoor dat het gedachtengoed ‘streven naar optimale kosteneffectiviteit over de technische levensduur’ gewaarborgd wordt en blijft.

Door het cyclische karakter van het continu verbeterprincipe integraal onderdeel te maken van de bedrijfsdoelstellingen blijft Asset Management hoog op de agenda staan.

RESULTAAT

Door het Asset Management gedachtengoed, de methodiek conform de ISO 55000, onderdeel te maken van de bedrijfsdoelstelling en in te bedden in de organisatie komt u “in control”. Het optimaal beheersen van uw risico’s en het kunnen sturen op kosteneffectief beheer en onderhoud van uw bedrijfsmiddelen, gedurende de gehele levensduur van deze middelen, dragen bij aan een gezonde en duurzame organisatie.

 • VEILIGHEID

  U kunt de verantwoordelijkheid voor veiligheid ook echt nemen, behouden en borgen.

 • RISICO’S

  U bent, vanuit maatschappelijke verantwoordelijkheid, zich bewust van de diverse risico’s, de negatieve effecten bij falen en de gevolgen voor de gedefinieerde bedrijfswaarden.

 • KOSTENBESPARING

  De toepassing van Asset Management levert al gauw 10% rendement op uw investeringen.

 • EFFICIENCYSLAG

  U wordt in staat gesteld een efficiencyslag te maken en betere sturingsinformatie te verstrekken.

 • CONTINUITEIT

  Het wordt makkelijker om zelf de verantwoordelijkheid te dragen voor de continuïteit van uw onderneming.

 • STAKEHOLDERS

  Het wordt gemakkelijker om u te verantwoorden naar de diverse stakeholders.

 • ONDERNEMERSCHAP

  En het bevordert ondernemerschap:
  – Beslissingen worden genomen op basis van prestaties, risico’s en kosten.
  – Doe datgene waar u goed in bent, richt u op de kernactiviteiten en laat de rest over aan een ander.
  – U ziet kansen, kunt ze pakken en omzetten in rendement!

Op onze LinkedIn- en Twitterbedrijfsprofielen worden regelmatig updates geplaatst. Wilt u automatisch op de hoogte blijven over nieuws over Asset Management, ons bedrijf, vacatures, blogs, klantcases en onze oplossingen voor u?

Volg ons op LinkedIn
Volg ons op Twitter

ACTUEEL

energietransititieiStock

Energietransitie vraagt om herinrichting onderhoudsproces

,
De energietransitie raakt elke sector. Iedere ondernemer wordt gedwongen om na te denken over duurzamere bedrijfsvoering. Minder uitstoot, andere energiebronnen, minimaliseren restafval, milieuvriendelijkere grondstoffen et cetera. De energiesector…
AMprover

Sturen we wel voldoende op ratio?

,
Als een leverancier aangeeft dat de printplaten van een besturingskast iedere vijf jaar vervangen moeten worden, zijn we geneigd dat op te volgen. Als productie moppert over haperingen, gaan we zorgen dat we dit zo snel mogelijk oplossen. Dat…

Op basis van boerenverstand of bewezen theorie?

, ,
Leergang Asset Management Het gebouw van het Isala ziekenhuis in Zwolle is nu ongeveer vijf jaar oud. De eerste twee jaar lag de focus op jaarlijks onderhoud, hierna is een eerste aanzet gedaan tot een meerjaarlijks onderhoudsplan. Ferry Brouwer,…

Wilt u per e-mailnieuwsbrief op de hoogte worden gehouden
van de ontwikkelingen bij Traduco?

Vul dan hier uw gegevens in:

Door dit formulier in te vullen en te verzenden gaat u akkoord met de opslag en verwerking van uw gegevens door Traduco.

AGENDA

Wij organiseren regelmatig interessante workshops, trainingen, cursussen en events.