Oplossingen

Omdat de kortste weg van A naar B voor u niet altijd de snelste is

De ene organisatie is de andere niet. Met de Gap Analyse ISO 55000 norm, AMprover® en AM Programma's biedt Traduco haar opdrachtgevers een passende oplossing in elk stadium van het Asset Management proces.

 

Value Based Conditions

 


 

CASE

Verbeterd ontwerp RWA-systeem als resultaat van RAMS-analyse
Resultaat voor de klant: 80% minder storingen en een besparing op de onderhoudskosten.

 

 

Traduco is in opdracht van één van haar klanten verantwoordelijk voor de RAMS-coördinatie voor de exploitatie van een spoortunnel en station, inclusief het ondergrondse perron. Met haar aanpak, ondersteund door de softwaretool AMprover®, initieert Traduco verbeteringen in het ontwerp die tijdens de levensduur tot kostenbesparing en hogere effectiviteit leiden.

Onderdeel van het project zijn ook de diverse tunneltechnische installaties (TTI), waaronder het rookwarmteafvoer-systeem (RWA-systeem). De functie van het RWA-systeem is het rookvrij houden van het transfergedeelte van de spoortunnel in geval van een brand op een perron.

De resultaten van de toegepaste RAMS-methodiek met AMprover® worden per aspect geanalyseerd en gekwantificeerd. Deze aspecten zijn: de betrouwbaarheid (R), beschikbaarheid (A), onderhoudbaarheid (M) en veiligheid (S). De centrale vraag die daarbij gesteld wordt is: "Hoe kunnen we de balans tussen kosten en effectiviteit van het RWA-systeem zo optimaal mogelijk maken?"

Met een multidisciplinair team is in de RAMS-sessies het voorlopig ontwerp gemodelleerd. Het doorrekenen van deze modellering in softwaretool AMprover® leidt tot belangrijke informatie over onder andere de beschikbaarheid, betrouwbaarheid en totale kosten, van nieuwbouw tot afstoting. Om de betrouwbaarheid (R) en beschikbaarheid (A) van het RWA-systeem te verhogen is een analyse uitgevoerd met de betrokken stakeholders. Uit de analyse komt naar voren dat het samenvoegen van twee afvoerkanalen tot één gemeenschappelijk kanaal leidt tot een betere oplossing. Het RWA-systeem levert zo een verbeterde beschikbaarheid en betrouwbaarheid en dat tegen veel lagere kosten!

Kortom, Traduco heeft door toepassing van haar RAMS-functionaliteit binnen de softwaretool AMprover® een aanpassing in het ontwerp geïnitieerd waardoor de prestaties verbeteren en kosten worden bespaard.

 

Lees een uitgebreide versie van deze case in onze AM Perspective van september 2010 (blz 6 t/m 10).