Asset Management

Asset Management: omdat u wilt zorgen dat het veilig en verantwoord werkt... en blijft werken

Asset Management omvat alle activiteiten die nodig zijn om uw fysieke bedrijfsmiddelen op een kosteneffectieve manier in te zetten. Wilt u uw bedrijfsmiddelen doelgericht en duurzaam beheren, dan vormt Asset Management dus een belangrijke basis. Het moet onderdeel uitmaken van het bedrijfsbeleid en goed zijn geborgd in de bedrijfsprocessen. Op die manier draagt Asset Management bij aan het behalen van uw bedrijfsdoelstellingen. Geeft u om winst en optimale risicobeheersing? Dan geeft u om Asset Management.

Draagvlak is essentieel

Bij iedere activiteit in het kader van Asset Management zijn mensen de succesfactor. Vaak brengt de invoering van Asset Management een verandering met zich mee in de vorm van een nieuwe of verbeterde manier van werken. Daarvoor is draagvlak nodig binnen een organisatie. Management en medewerkers moeten 100% betrokken zijn om de nodige verandering samen te realiseren.

Van onderhoudsmanagement naar allround beheer

Wat ooit begon als onderhoudsmanagement in de luchtvaartindustrie, marine en later in de industrie, is inmiddels uitgegroeid tot kosteneffectief beheer van fysieke bedrijfsmiddelen in alle mogelijke organisaties. De centrale vraag is: hoe haal ik maximaal rendement uit mijn kapitaalsinvestering? 

Dit spreekt veel bedrijven aan, zeker in deze tijd waarin verantwoordelijkheid voor risico's steeds meer is verschoven van de overheid naar bedrijven zelf. Niet langer schrijft de overheid ieder detail voor, tegenwoordig schept zij een kader waarbinnen bedrijven zelf moeten invullen hoe zij hun risico's optimaal beheersen.

De aandachtsgebieden van Asset Management

Asset Management is gebaseerd op het continu verbeter principe Plan-Do-Check-Act uit de Demingcirkel. Deze vier activiteiten zijn van toepassing op alle verbeteringen in organisaties en zorgen voor een betere kwaliteit. Door het cyclische karakter blijft kwaliteitsverbetering continu onder de aandacht. Een compleet traject van Asset Management bestaat uit vier onderdelen: Asset Baseline Management (plan), Asset Data Management (do), Asset Management Control (check) en Asset Management Organisation (act)